Livlig virkeshandel men drivningen sackar efter

Helsingfors 03.11.2017, 16:19

Ekonomi

Virkeshandeln har i år varit livlig men höstens regn har försämrat skogsvägarna så till den grad att det försvårat drivningen, uppger Skogsindustrin.
- Vi måste försäkra oss om att virkesförsörjningen inte äventyras på grund av att nätverket av skogsvägar förfaller, säger organisationens skogsdirektör Tomi Salo.
Skogsindustrin anser att den ökade virkesanvändningen förutsätter att man ska kunna driva och transportera virke från skogarna oavsett årstiden och vädret.
Skogsindustrin har under januari-oktober köpt 28 miljoner kubik virke från privata skogar. Det är 6 procent mer än för ett år sedan. Köpen överskrider det långvariga genomsnittet med 13 procent.
I augusti betalade man i snitt 55-58 euro per kubik för furu- och granstockar. Snittpriset för björkstock är 43 euro och för massaved 15-17 euro per kubik. (FNB)

FNB

Mer från SLC