Luke: Är havreboomen havrearealens stora lyft ur den historiska nedgången?

Enligt Lukes jordbruksstatistik var havreodlingsarealen nästan fem gånger större för hundra år sedan jämfört med idag. Havrearealen var som störst 1975. Havrearealen var allra minst under 2010-talet. Havren har dock förblivit en av de mest odlade växterna under det senaste århundradet.
Under det senaste århundradet har man årligen samlat in uppgifter om åkergrödornas odlingsarealer från de finländska jordbruken.

”Under hela statistikperioden har förutom vallväxter även korn, havre, vete och råg samt potatis och ärtor funnits med i statistiken. Sockerbetor togs med bland de statistikförda växterna på 1940-talet och rybs i början av 1950-talet”, säger överaktuarie Anneli Partala vid Luke.

Vallväxter, korn och havre – var topp tre 2016
År 2016 odlades mest vallväxter, på 2,3 miljoner hektar åkermark. På cirka en tredjedel av odlingsarealen odlas vallväxter för produktion av ensilage, bete eller torrt höfoder för husdjuren. Näst mest, dvs. på en femtedel, odlades korn. Havre låg på tredje plats, cirka 15 procent av åkerarealen.

Uppstickare 2016
Under de senaste åren har odlingen av kummin och bondbönor ökat.
”Även om de är viktiga odlingsgrödor, hamnar båda sorterna på knappt en procent av hela den statistikförda åkerarealen”, berättar Partala.

Både rybs och raps å andra sidan överstiger en procentandel.

I Lukes färska statistik Utnyttjad jordbruksareal specificeras jordbruksarealuppgifter för 2016 och några större förändringar från juni-prognoserna har inte skett. Nu finns tillgång till växtspecifika arealer per kommun och per NTM-central från 2016. Statistikdatabasen innehåller årliga odlingsarealer från och med 1920.  Från och med juni finns prognostiserade odlingsarealuppgifter för 2017 tillgängliga på Lukes webbplats.
 

Kontaktpersoner
Överaktuarie Anneli Partala, Luke, tlf. 029 532 6803, anneli.partala@luke.fi 
Överaktuarie Irene Rosokivi, Luke, tlf. 029 532 6870, irene.rosokivi@luke.fi 

Länkar
Utnyttjad jordbruksareal

Mer från SLC