Luke: Asien blir allt viktigare för skogsindustrins utrikeshandel

År 2016 var exportvärdet av skogsindustriprodukter 11,4 miljarder euro, vilket utgjorde 22 procent av Finlands varuexport.

”Realvärdet av Finlands varuexport har sjunkit jämfört med medelvärdet under de fem föregående åren. Skogsindustriprodukternas andel av den totala varuexporten har dock samtidigt ökat”, säger forskare Eeva Vaahtera på Naturresursinstitutet (Luke). 

Merparten av träet importerades från Ryssland
Enligt Lukes statistik ”Skogsindustrins utrikeshandel” importerades 9,8 miljoner kubikmeter rundvirke och träavfall till Finland under 2016. Importen uppgick till 343 miljoner euro. Mest importerades björkmassaved (4,6 mn m³), flis (2,5 mn m³) och granmassaved (0,6 mn m³). Ryssland, Estland och Lettland var de viktigaste importländerna. Merparten av det importerade träet kom från Ryssland, cirka 85 procent. Från Ryssland och Lettland importerades främst björkmassaved och flis, och från Estland importerades flis och granmassaved. Importen av trä ökade med två procent 2016 jämfört med året innan. Importen av björkmassaved minskade dock med 3,3 procent medan importen av flis (0,9 %) och granmassaved (19,1 %) ökade.

År 2016 uppgick exporten av rundvirke och träavfall till 89 miljoner euro. Kvantitativt mest exporterades barrträd (0,9 mn m³) och flis (0,2 mn m³). Sverige (80 % av exporten) och Egypten (6 %) var de viktigaste exportländerna.

Skogsindustriprodukterna utgjorde 22 procent av Finlands varuexport
År 2016 var exportvärdet av skogsindustriprodukter 11,4 miljarder euro, vilket utgjorde 22 procent av Finlands totala varuexport (51,9 md €).  Papper (4,2 md €), kartong (2,4 md €) och massa (1,8 md €) var de viktigaste exportprodukterna. Sågade trävaror exporterades till ett värde av 1,6 miljarder euro.

Totalt minskade exporten av skogsindustriprodukter realt med 0,4 procent 2016 jämfört med året innan. Exporten av massa- och pappersindustrins produkter minskade med 2,1 procent jämfört med 2015. Träproduktindustrins export ökade med 5,5 procent.

Europa är det viktigaste exportområdet, men Asien blir allt viktigare
Europas andel av exportvärdet av skogsindustriprodukter var 66 procent. Tyskland och Storbritannien var de viktigaste exportländerna. Till Tyskland exporterades massa- och pappersindustrins produkter och träproduktindustrins produkter till ett värde av 1,62 miljarder euro respektive 0,24 miljarder euro. Till Storbritannien exporterades massa- och pappersindustrins produkter till ett värde av 0,70 miljarder euro. Träproduktindustrins export till Storbritannien (0,26 md €) var något större än till Tyskland. Kina var den tredje viktigaste handelspartner och till landet exporterades skogsindustriprodukter till ett värde av 0,84 miljarder euro. Under de fem senaste åren har Europas andel av exporten av skogsindustriprodukter minskat och Asiens andel ökat. År 2016 kom nästan en femtedel av skogsindustrins exportinkomster från Asien.

Skogsindustriprodukter importerades till Finland till ett värde av 1,4 miljarder euro. Importprodukter vars värde var högst var massa (0,24 md €), varor av papper och kartong (0,24 md €) och möbler (0,23 md €). Sverige, Estland och Brasilien var de viktigaste handelspartnerna inom importen av skogsindustriprodukter. 

Kontaktpersoner
Forskare Eeva Vaahtera, tfn 029 532 2019, eeva.vaahtera@luke.fi 

 
Skogsindustrins utrikeshandel

Mer från SLC