Luke: Biodlingens lönsamhet minskade

Naturresursinstitutets (Luke) lönsamhetsbokföring visar att biodlingens lönsamhet försvagades 2015. Företagarintäkterna krympte till 3 290 euro per företag. Lönsamhetskoefficienten föll till 0,35, dvs. biodlaren erhöll en timlön på 5,5 euro och 1,8 procent i ränta på eget kapital i genomsnitt.

Merparten av intäkterna vid biodling fås från honungsförsäljningen, så mängden honung och dess försäljningspris har betydelse för lönsamheten. Per företag stannade försäljningsintäkterna av honung på en tredjedel jämfört med året innan, dvs. cirka 11 000 euro. Utöver från honung fick företagen även intäkter från försäljning av andra birelaterade produkter och tjänster, exempelvis ökar intresset för pollineringstjänsten. Stödets andel per bikupa uppgick till cirka fyra procent av totalavkastningen.

– Honungsskörden blev dålig för många biodlare på grund av sommarens kyliga och regniga väder. Man fick helt enkelt inte honung att sälja, säger forskare Marja Vilja på Naturresursinstitutet.

Intäkterna täcker inte kostnaderna
År 2015 uppgick produktionskostnaderna vid biodling till 18 350 euro i genomsnitt. Merparten av kostnaderna härrör från köp av material och tillbehör. Arbetskostnadernas andel sjönk något från året innan. Arbetstiden per bikupa var knappt nio timmar, mot nära tio timmar föregående år. Arbetstimmarna omfattar vård av bina, hantering och paketering samt försäljning och marknadsföring av honungen.

Företagarinkomsten, det vill säga ersättningen för eget arbete uppgick till 3 290 euro. När alla kostnader dras av från företagarinkomsten, får man företagarvinsten. I kostnaderna beaktas även företagarens lönekostnad på 7 920 euro som beräknats på en arbetsinsats på 508 timmar och en räntekostnad för det egna kapitalet på 1 385 euro. Företagarvinsten blev negativ, det vill säga biodlingen gav en förlust på 6 010 euro per biodling under året.

Resultaten finns i webbtjänsten
Lönsamhetsresultaten för biodlingen finns på Naturresursinstitutets webbplats Ekonomidoktorn, i webbtjänsten Biodling samt resultaten beräknade per bikupa och kilo honung i tjänsten Enhetskostnader av biodling. Resultaten baserar sig på Naturresursinstitutets (Luke) material om lönsamhetsbokföring för biodling. Materialet består av uppgifter som Finlands biodlare på heltid, som deltar i lönsamhetsbokföringen, har lämnat. På grund av antalet gårdar visas inte resultaten per storleksklass i systemet i år.

Kontaktpersoner

Forskare Marja Vilja, Luke, tfn 029 532 6637, fornamn.efternamn@luke.fi 

Verksamhetsledare Heikki Vartiainen, Finlands Biodlares Förbund FBF rf., tfn 044 506 3200, fornamn.efternamn@hunaja.net 

Mer från SLC