Luke: De senaste skogsresursuppgifterna finns i Naturresursinstitutets statistiktjänst

De allra senaste skogsresursuppgifterna finns nu i Naturresursinstitutets statistiktjänst. Resultaten för hela landet grundar sig på de beräkningar som gjorts för mätåren 2014–2016 inom ramen för den 12:e riksskogstaxeringen (VMI12). I uppgifterna per landskap har även mätmaterial från VMI11 för mätåren 2012–2013 använts.

– Enligt de senaste skogsresursuppgifterna är virkesförrådets volym på skogs- och tvinmark 2 464 miljoner kubikmeter. Tall utgör hälften av detta. Gran utgör 30 procent och björk och övriga lövträd 20 procent. Jämfört med föregående taxering (VMI11) ökade virkesförrådets volym med 5 procent, säger Kari T. Korhonen, ledande forskare vid Naturresursinstitutet.

Virkesförrådets medelvolym på skogsmark är 113 kubikmeter per hektar. I Södra Finland är medelvolymen 143 kubikmeter per hektar och i Norra Finland 86. Av landskapen är virkesförrådets volym per hektar störst i Egentliga Tavastland, 171 kubikmeter.

Virkesförrådet har blivit grövre och tillväxten ökat
Volymen av det virkesförråd på skogsmark som har en brösthöjdsdiameter på över 20 cm är 1 341 miljoner kubikmeter, vilket omfattar 56 procent av hela virkesförrådets volym. Jämfört med resultaten för VMI11 har volymen av virkesförrådet med en brösthöjdsdiameter på över 20 cm ökat med nio procent och volymen av virkesförrådet med en brösthöjdsdiameter på under 20 cm minskat med en procent.

Tillväxten är störst i Päijänne-Tavastland
Virkesförrådets årliga tillväxt på skogs- och tvinmark är totalt 110 miljoner kubikmeter.  Jämfört med föregående taxering har den årliga tillväxten ökat med 4 procent. Medeltillväxten per hektar i hela landet är 4,8 kubikmeter. Störst är den årliga medeltillväxten i Päijänne-Tavastland, 8,2 kubikmeter per hektar. I Lappland är den årliga medeltillväxten per hektar minst, 2,1 kubikmeter. Den totala tillväxten är dock störst i Lappland. Där virkesförrådets årliga tillväxt är 13,7 miljoner kubikmeter.

Mest död ved på Åland och i Lappland
På skogsmark finns det i genomsnitt 5,7 kubikmeter död ved per hektar. Mest död ved finns det på Åland (10,8 m³/ha) och i Lappland (9,8 m³/ha). Mängden död ved har sedan föregående taxering ökat i Södra Finland med 16 procent och minskat i Norra Finland med fem procent.

De dikade torvmarkerna utgörs fortsättningsvis i allt större utsträckning av torvmoar. Arealen av nydikningar och förändringar har minskat sedan föregående taxering. På skogsbruksmark finns det 3,2 miljoner hektar torvmoar, vilket utgör 70 procent av de dikade torvmarkerna.

De senaste skogsresursresultaten för hela landet har beräknats utifrån uppgifterna för 2014–2016 enligt VMI12. Resultaten per landskap har beräknats utifrån uppgifterna för 2012–2016 enligt VMI11 och VMI12. För Åland och Övre Lappland finns endast mätningarna från VMI11.

Kontaktpersoner

Kari T. Korhonen, ledande forskare, Luke, tfn 029 532 3030, fornamn.efternamn@luke.fi 

Antti Ihalainen, specialforskare, Luke, tfn 029 532 2163, fornamn.efternamn@luke.fi 

Eeva Vaahtera, forskare, Luke, tfn 029 532 2019, fornamn.efternamn@luke.fi 


Länkar:

Skogsresurser fördelad på landskap

Skogsresurser

Mer från SLC