Luke: Den uppskattade spannmålsskörden är 3,5 miljarder kilo – skörden pågår fortfarande

Skördetröskorna är i full gång på åkrarna när det bara är möjligt. Just nu förs en kapplöpning mot höstvädret. Det står redan klart att det inte blir någon rekordskörd. Den sena skörden och den regniga hösten är risker som äventyrar skördeprognosen. Om man inte lyckas skörda grödorna ute på åkrarna blir den slutliga skörden mindre än de rådande uppskattningarna.

”Vegetationsperioden började bra, men sedan vände allt och blev en enda lång väntan. Den stora frågan har varit huruvida skörden kommer att hinna bli klar till hösten. Än en gång är det vädret under den allra sista tiden av skördeperioden som avgör den slutliga skördens kvantitet och kvalitet”, säger Anneli Partala, överaktuarie på Naturresursinstitutet.
Fler gårdar än normalt har valt att skörda spannmålen innan den är mogen. Uppskattningsvis cirka 10 procent av spannmålsarealen har skördats färsk. Den sena skördetidpunkten medför större risker när det gäller kvaliteten på skörden.

Huruvida riskerna realiseras avgörs inom de närmaste veckorna.

Tiondels ökning inom havre
Havreskörden har fortfarande möjlighet att öka med närmare en tiondel till 1,1 miljarder kilo. Kornskörden kommer att minska med en tiondel till 1,4 miljarder kilo. Totalt sett ligger spannmålsskörden på fjolårsnivå, det blir med andra ord ingen rekordskörd i år heller.

Självförsörjningen av råg kan uppnås
Rågskörden har möjlighet att bli den största sedan 1990. I så fall täcker rågskörden på närmare 120 miljoner kilo för tredje gången under detta årtusende konsumtionen av inhemsk råg. Rågskörden blir då en tredjedel större än i fjol.

Den sena skörden äventyrar rekordskördarna av bondböna och raps
Den sena skörden utgör ett stort hot mot rekordskördarna av bondböna och raps. Om skörden lyckas kommer bägge grödorna att slå rekord, eftersom odlingsarealen av särskilt bondböna har ökat kontinuerligt.

Bakgrund till statistiken
Lukes skördestatistik grundar sig på de lokala ProAgria Centralernas experters bedömningar av sina egna regioner. Bedömningarna beskriver situationen den 18 september. Ungefärliga iakttagelser samt lokal sakkunskap ligger till grund för de kommunspecifika bedömningarna. Arealerna för odlingsväxter grundar sig på läget i landsbygdsnäringsförvaltningens datasystem.
Utförligare information om skördemängderna erhålls den 23 november då skördeuppgifter från gårdarna finns tillgängliga för beräkning av skördemängderna.
 

Kontaktpersoner
Överaktuarie Anneli Partala, Lukes statistiktjänster, tfn 029 532 6803, fornamn.efternamn@luke.fi 


Länkar
Skördestatistik

Mer från SLC