Luke: Ifjol producerades kött mer än någonsin tidigare

Ifjol producerades 404 miljoner kilo kött vilket är knappt två procent mer än 2015. Köttproduktionen slog rekord tack vare den ökade produktionen av broilerkött. Däremot minskade svinköttsproduktionen och nötköttsproduktionen ökade endast något jämfört med ett år tidigare.

Även ägg producerades mer än ett år tidigare medan mjölkproduktionen minskade. Uppgifterna baserar sig på Naturresursinstitutets (Luke) statistik.

Produktionen av fjäderfäkött ökade
”Produktionen av fjäderfäkött fortsatte att öka och nådde igen nytt rekord, drygt 125 miljoner kilo.  Broilerkött producerades sju procent mer än ett år tidigare. Även produktionen av kalkonkött ökade. Av fjäderfäköttet utgör drygt 90 procent broilerkött”, säger överaktuarie Sanna Vuorisalo vid Luke. 

Produktionen av nötkött ökade något till knappt 87 miljoner kilo. Slaktvolymen för tjurar minskade medan den ökade för kor och kvigor. Som störst var nötköttsproduktionen i mitten av 1980-talet med cirka 125 miljoner kilo.
Svinkött producerades drygt 190 miljoner kilo, vilket är en procent mindre än föregående år. Svinköttsvolymen var som störst 2008 då den var 217 miljoner kilo.

Mest ägg sedan 1995
Produktion av hönsägg ökade för femte året i rad och uppgick till drygt 72 miljoner kilo. Produktionen av ekologiska ägg och burägg ökade medan antalet golv- och sprättägg något minskade. Av hönsäggen produceras 63 procent av höns uppfödda i inredda burar, 32 procent av frigående höns inomhus och utomhus samt fem procent i ekologiska hönsgårdar.

Mjölk mindre än ett år innan
Mjölkproduktionen vände något nedåt under fjolåret och var 2 359 miljoner liter. I volymen ingår också en uppskattning över den mjölk som konsumerades på lantgårdarna. Produktionen ökade med en procent under det första halvåret och minskade med ett par procent under det andra halvåret. Produktionen av ekologisk mjölk fortsatte att öka. Ekologisk mjölk producerades 55 miljoner liter, vilket är drygt ett par procent mer än året innan.
Minskningen av antalet mjölkproducenter accelererade ifjol. Vid utgången av året fanns det drygt 7 300 mjölkproducenter, vilket är sju procent färre än under motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Också antalet mjölkkor minskade och antalet kor var i början av december drygt 275 000.

Kontaktpersoner
Överaktuarie Sanna Vuorisalo, tfn. 029 532 6807, sanna.vuorisalo@luke.fi 

Länkar

Köttproduktion

Statistik om mjölk och mjölkprodukter

Mer från SLC