Luke: Konsumtionen av inhemsk fisk oförändrad – nedgång i konsumtionen av importerad fisk

År 2016 konsumerade finländarna fyra kg inhemsk fisk per person omräknat i filévikt. Konsumtionen av importerad fisk var drygt nio kg. Den totala konsumtionen av fisk minskade med cirka åtta procent jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets statistik.

Av inhemska fiskarter var konsumtionen av regnbågslax störst, 1,2 kg per person. När det gäller utländska fiskarter var konsumtionen av odlad lax störst, 3,5 kg per person. Konsumtionen av importerad lax minskade med närmare 15 procent jämfört med året innan.

”En orsak till nedgången i konsumtionen av importerad lax är uppenbarligen att priset på lax har stigit”, säger överaktuarie Pentti Moilanen vid Naturresursinstitutet.

Av de inhemska viltlevande fiskarterna var konsumtionen av siklöja störst. Näst efter siklöja kom gädda, abborre, gös, sik och strömming.

Näst efter odlad norsk lax var konsumtionen av utländska fiskprodukter störst av tonfiskkonserver och -produkter, odlad regnbågslax, djupfryst sej samt räkor och räkprodukter.
Statistiken grundar sig på fångststatistik för yrkesfisket och fritidsfisket, produktionsstatistik för fiskodlingen och statistik över utrikeshandeln med fisk.

Kontaktpersoner
Pentti Moilanen, överaktuarie, tfn 029 532 8700, fornamn.efternamn@luke.fi 

Länkar
Fiskkonsumtion

Mer från SLC