Luke: Kornarealen lägst på över 40 år

Korn är ett allmänt odlat sädesslag som täcker en femtedel av åkerarealen i Finland. I våras förlorade korn en tiondedel av arealen som främst ersattes av foderareal. Foderarealen ökade och var störst på över tjugo år. Korn och foder täcker hälften av åkerarealen tillsammans.

- Förändringarna i odlingsarealerna återspeglar mycket väl trenderna i åkerproduktionen. I synnerhet den ökade odlingsarealen för havre, bondböna och kummin motsvarar marknadens och konsumenternas förväntningar, berättar överaktuarie Anneli Partala från Naturresursinstitutet.

Odlingsarealen för kummin och bondböna större än för potatis
Kummin har i tjugo år varit en framgångsrik exportprodukt på finska åkrar. Odlingsarealen för bondböna började öka tillsammans med potatis och kummin 2010. Arealen för dessa tre odlingsväxter överstiger i år 20 000 hektar.

Raps ersätter rybs
I fjol var åkerarealen för raps något större än för rybs. I år är rapsarealen (38 000 hektar) redan betydligt större än rybsarealen (28 000 hektar). Odlarnas val kan förstås när man jämför hektarskördarna för rybs och raps från i fjol – den var betydligt större för raps.

Foderarealen störst på över 20 år
Skörden av vallhö och ensilage är huvudprodukter för foderarealen, och skördeförväntningarna väntas öka med den ökade odlingsarealen. Foderarealen är störst sedan 1995. Efter detta år minskade arealen hela tiden, men den vände uppåt i fjol och ökade innevarande år.

Bakgrund

Statistikuppgifterna grundar sig den här våren på de odlingsarealer per växt som odlarna har anmält i samband med huvudstödsansökan. Uppskattningsvis var 90 procent av anmälningarna tillgängliga för de här förhandsuppgifterna. Uppgifterna om odlingsarealer preciseras och de finns att få för respektive NTM-centrals område 14.7.2017. Då publicerar Luke de regionala förhandsuppgifterna ur statistiken Utnyttjad jordbruksareal.

Kontaktpersoner

Överaktuarie Anneli Partala, tlf. 029 532 6803, anneli.partala@luke.fi 

Länkar
 
Utnyttjad jordbruksareal

Mer från SLC