Luke: Näst minsta spannmålsskörden på 2000-talet

I år uppgår spannmålsskörden till 3,4 miljarder kilo, som är den näst minsta skörden på 2000-talet. Orsaker till minskningen var ovanligt kraftig missväxt och minskande odlingsarealer. Endast för råg var både odlingsarealen och skörden bättre än normalt i höst.

Skördarna varierade i år ovanligt mycket mellan olika delar av Finland och till och med lokalt. Skördeförlusterna var störst i de områden i östra och norra Finland som drabbades av höstregnen. I landets övriga delar erhölls däremot på många ställen de bästa skördenivåerna per areal (i kg per hektar) sedan millennieskiftet.

– Om vi bara ser på skördevolymen så räcker spannmålsskörden till för den inhemska konsumtionen, säger överaktuarie Anneli Partala från Naturresursinstitutet.

Skördens slutliga användning beror ändå på spannmålens kvalitet.

Självförsörjning av råg uppnås
Rågskörden uppgår till 114 miljoner kilo och är den största sedan 1990. Det räcker till för att täcka den inhemska konsumtionen på cirka 100 miljoner kilo för ett år framöver. Under 2000-talet har rågskörden endast tre gånger räckt till för den inhemska årskonsumtionen.

Dåligt skördeväder för bondböna
I år odlades bondböna på en lika stor areal som potatis. På grund av det dåliga skördevädret blev skördearealen densamma som i fjol, trots att såddarealen var en tredjedel större. Hektarskörden var liten, endast 2 100 kilo per hektar. Det betyder att den totala skördevolymen var 18 procent mindre än i fjol.

Ekologisk havre vinner mark
Havre är det överlägset största ekologiska sädesslaget i Finland. Skörden för eko-havre uppgick till cirka 54 miljoner kilo, vilket var mer än tio procent mer än i fjol. Även produktionen av ekologiskt korn och vete ökade. Däremot minskade den ekologiska skörden av råg med nästan en fjärdedel. Andelen för ekologisk råg stannade på fem procent, jämfört med nio procent i fjol.

Bakgrund till statistiken
Skördeuppgifterna har samlats in via en nättjänst och med telefonintervjuer från cirka 6 200 gårdar, av vilka 600 var ekologiska gårdar. De preliminära uppgifterna omfattar cirka 5 000 gårdar. De slutliga uppgifterna preciseras i mars 2018. Då finns de kontrollerade uppgifterna från samtliga gårdar som deltog i samplet tillgängliga för uträkning av skördemängderna.
Mer information om skördens kvalitet publiceras 27 november 2017, då Naturvårdsinstitutets skördeinformation har kombinerats med Eviras uppföljningsdata om spannmålsskördens kvalitet.
 

Kontaktpersoner
Anneli Partala, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6803, fornamn.efternamn@luke.fi 

Länkar

Skördestatistik för ekologisk odling 2017

Skördestatistik 2017

Mer från SLC