Luke: Producentpriserna för kött och spannmål sjönk för tredje året i rad

Naturresursinstitutets färska statistik för 2016 visar att de genomsnittliga producentpriserna för nöt-, svin- och fjäderfäkött fortsatte att sjunka för tredje året i rad. Det genomsnittliga producentpriset för fårkött sjönk för andra året. Producentpriserna för spannmål sjunker också.

År 2016 betalade slakterierna producenterna i genomsnitt 3,30 euro per kilo tjurkött och i genomsnitt 2,85 euro per kilo för allt nötkött sammanlagt. Båda priserna ligger knappt två procent lägre än året innan. För svinkött betalades fyra procent mindre än året innan, dvs. 1,42 euro per kilo. För lammkött betalades till producenten 3,67 euro per kilo, dvs. tre procent mindre än året innan. Även producentpriset för broilerkött sjönk med tre procent till 1,31 euro per kilo.

- Jämfört med 2013, då priserna var som högst, har priset för tjurkött sjunkit med 0,24 euro (-7 %), för svinkött med 0,36 euro (-20 %), för lammkött med 0,23 euro (-6 %) och för broilerkött med 0,20 euro per kilo (-13 %), berättar överaktuarie Sirpa Karppinen på Naturresursinstitutet.

Även spannmålspriserna sjönk
År 2016 fick odlaren för vete av baskvalitet i genomsnitt 139 euro per ton, vilket är sju procent mindre än året innan. Producentpriset för råg var i genomsnitt 171 euro per ton, dvs. tre procent mindre än året innan. 

- Vid en månatlig granskning sjönk priset för både brödvete och fodervete under början av året och vände uppåt på hösten. Baspriset för brödvete som betalades till producenterna uppgick i december till 154 euro per ton, vilket ändå är nio procent mindre än ett år tidigare, säger Karppinen.

Det genomsnittliga baspriset för korn på årsnivå var 132 euro per ton 2016, vilket är sju procent mindre än året innan. Motsvarande baspris för havre var 129 euro per ton, dvs. tre procent mindre än året innan.

Priserna för ägg från inredda burar sjunker
Det genomsnittliga producentpriset för ägg i klass A var 1,06 euro per kilo 2016. Priset sjönk med två procent. Betraktat enligt produktionsmetod fick producenten 1,08 euro per kilo ägg från golv- och utehöns, vilket är 17 procent mer än för ägg från inredda burar.

- Priset för ägg från golv- och utehöns har hållit sig på samma nivå hela året och priset för ägg från höns i inredda burar sjönk under början av året fram till september, berättar Karppinen.

En liten nedgång i mjölkpriserna och en uppgång i priserna för matpotatis
År 2016 betalade mejerierna i genomsnitt 37,75 cent per liter till mjölkproducenterna. Siffran innehåller inte tillskott eller mjölkproduktionsstöd. Det genomsnittliga priset sjönk med en procent från året innan, dvs. med 0,39 cent per liter. Uppgifterna om tillskott som betalats ut till producenterna samlas in av mejerierna i mars–april. Det genomsnittliga producentpriset för mjölk sjönk på månadsnivå under början av året, vände uppåt i augusti, nådde sin topp i november och sjönk något i december till 38,24 cent per liter.

På årsnivå var det genomsnittliga producentpriset för matpotatis 0,20 euro per kilo, vilket är något mera än året innan.

Bakgrund till statistiken
Producentpriset är det pris som jordbrukaren får för sina lantbruksprodukter exklusive moms. Uppgifterna om producentpriserna baserar sig på enkäter riktade till de första köparna, dvs. till mejerierna, slakterierna, jordbrukshandeln, industrin som använder spannmål samt ägg- och potatispackerierna. Uppgifterna samlas in månatligen.

De statistiska tabellerna relaterade till meddelandet finns på webben i tjänsten stat.luke.fi/sv.

Kontaktpersoner
Överaktuarie Sirpa Karppinen, Luke, tfn. 029 532 6789, sirpa.karppinen@luke.fi 

Mer från SLC