Luke: Rådgivnings- och producentorganisationerna är den viktigaste informationskällan för jordbruks- och trädgårdsföretag

Enligt preliminära uppgifter som publiceras nu är rådgivnings- och producentorganisationer, branschtidskrifter och -webbplatser samt andra odlare och företagare i branschen de tre viktigaste områden som ger professionell information relaterad till verksamheten på gårdarna.

Sammanlagt 37 procent av jordbruks- och trädgårdsföretagen meddelade att rådgivnings- och producentorganisationerna var den viktigaste informationskällan. För var tredje gård var branschtidskrifterna och -webbplatserna den viktigaste källan för professionell information. För 15 procent av gårdarna var andra odlare och företagare i branschen den viktigaste informationskällan. Odlarna fick välja de tre viktigaste källorna bland åtta alternativ.

Det behövs ny information om produktionsmetoder
Gårdarna frågades också inom vilket delområde av gårdens verksamhet var behovet av information störst. Det klart viktigaste bland de fyra alternativen var produktionsmetoder och -teknik, som valdes av över 40 procent. För cirka en fjärdedel av gårdarna var behovet av ny information störst inom ekonomiplanering och för drygt en femtedel inom utveckling av affärsverksamheten. 

Drygt 10 procent av gårdarna ansåg att försäljning och marknadsföring var det viktigaste delområdet.

Mobil nätförbindelse vanligare än fast
Fast nätförbindelse används av 56 procent av jordbruks- och trädgårdsföretagen, medan mobil nätförbindelse används av 76 procent. De som har fast förbindelse var helt klart mer nöjda med förbindelsen än de som har mobil förbindelse. Cirka en femtedel av dem som har mobil nätförbindelse meddelade att förbindelsens hastighet och funktionssäkerhet inte var tillräckligt bra. Endast cirka 10 procent av dem med fast förbindelse var missnöjda med förbindelsen.

Nästan 80 procent av gårdarna har en tillräckligt snabb och tillförlitlig nätförbindelse, men 16 procent måste klara sig med en otillräcklig förbindelse. Sju procent av gårdarna använder inte internet i verksamheten av gården.

Bakgrund till statistiken
Uppgifterna om jordbruks- och trädgårdsföretagens informationskällor och nätförbindelser insamlades i samband med insamlingen av information för lantbrukets strukturundersökning vintern 2016–2017. I undersökningen deltog cirka 16 000 jordbruks- och trädgårdsföretag. Resultaten från strukturundersökningen publiceras i flera statistiker.

De uppgifter som publiceras här är preliminära. De slutgiltiga uppgifterna publiceras våren 2018.

Kontaktpersoner
Överaktuarie Jaana Kyyrä, tfn. 029 532 6796, jaana.kyyra@luke.fi 

Länkar
Jordbruks- och trädgårdsföretagens internetförbindelser och tillgång till information

Mer från SLC