Luke: Rekordmängder trä brändes i fjol

År 2016 användes fasta träbränslen sammanlagt 19,3 miljoner kubikmeter fast mått i värme- och kraftverken. Användningen ökade med sex procent från året innan och var den största hittills enligt statistiken. Även den totala förbrukningen av träbränslen nådde alla tiders rekord i fjol.

År 2016 var träbränslen landets viktigaste energikälla och täckte 26 procent av den totala energiförbrukningen.
Skogsflis användes i samma utsträckning som året innan

Det mest använda fasta träbränslet i värme- och kraftverken var skogsflis. Dess förbrukning ökade med en procent från året innan och stannade på 7,4 miljoner kubikmeter.

– Användningen av skogsflis inom kombinerad produktion av el och värme fortsatte att minska. Den minskade med sex procent från året innan till 4,5 miljoner kubikmeter, berättar överaktuarie Esa Ylitalo på Naturresursinstitutet.

Han säger också att i produktionen av enbart värme ökade användningen av skogsflis däremot med 14 procent och uppgick till 2,9 miljoner kubikmeter. Tillsammans med den skogsflis som brändes i småhus uppgick den totala förbrukningen till 8,1 miljoner kubikmeter.

Klenvirke den mest använda råvaran för skogsflis
Över hälften, dvs. 3,9 miljoner kubikmeter av den skogsflis som anläggningarna använde baserade sig på klenvirke, dvs. kvistad slana och okvistat klent virke. Näst mest, 2,5 miljoner kubikmeter, användes hyggesrester. Användningen av stubbar som råvara för skogsflis utgjorde 0,8 miljoner kubikmeter och grov stamved som inte dög för tillverkning av skogsindustriprodukter 0,3 miljoner kubikmeter.

Användningen av biprodukter för energiproduktion ökar
Anläggningarna använde åtta procent mer skogsindustrins biprodukter och träavfall än året innan, sammanlagt 10,9 miljoner kubikmeter. Mest användes bark, vars andel av de fasta biprodukterna var nästan 70 procent, det vill säga 7,3 miljoner kubikmeter. Användningen av nästan samtliga fasta träbränslen ökade jämfört med året innan. Relativt sett ökade användningen av träpelletar och -briketter (uppgång med 31 procent) samt återvinningsträ (uppgång med 29 procent) mest.

Förbrukningen av fasta träbränslen var störst i landskapet Mellersta Finland. Skogsflis brändes mest i Nyland och skogsindustrins fasta biprodukter i Södra Karelen.

Rekordhög användning av trä för energiproduktion 2016
Enligt de preliminära uppgifterna från Statistikcentralen användes en rekordmängd träbränslen i energiproduktionen 2016, sammanlagt 96 terawattimmar (TWh). Av totalförbrukningen av träbränslen i värme- och kraftverk täckte fasta träbränslen 37 TWh, förbränning av svartlut 41 TWh, småskalig användning av trä 17 TWh och övriga träbränslen 2 TWh. År 2016 var träbränslen den mest använda energikällan och täckte 26 procent av den totala energiförbrukningen.

Statistik: Energiandvändningen av trä 2016

Kontaktpersoner
Överaktuarie Esa Ylitalo, Luke, tfn. +358 29 532 5515, esa.ylitalo@luke.fi 

Mer från SLC