Luke: Rekordstor avverkning av stamved 2016

I de finska skogarna avverkades 2016 sammanlagt 70 miljoner kubikmeter stamved för produktion av skogsindustriprodukter eller energi. Detta var ett nytt rekord och över två miljoner kubikmeter större än året innan.

För tillverkning av skogsindustriprodukter eller för export avverkades i fjol enligt Naturresursinstitutets (Luke) statistik sammanlagt 62,1 miljoner kubikmeter stamved. Av den var 26,3 miljoner kubikmeter sågtimmer och 35,8 miljoner kubikmeter massaved. Den totala mängden ökade från året innan med 3,3 miljoner kubikmeter dvs. sex procent. Virkesuttaget av industrivirke medelvärdet för de senaste tio åren med 9 miljoner kubikmeter dvs. 17 procent.

Som skogsflis i värme- och kraftanläggningar eller brännved i småhus avverkades sammanlagt 8,2 miljoner kubikmeter stamved. Mängden minskade från året innan med 11 procent, men var åtta procent större än under de föregående åren i genomsnitt. Utöver stamved samlades även avverkningsrester och stubbar från skogarna för förbränning, sammanlagt något under tre miljoner kubikmeter.

– Mängden skogsflis statistikförs nu enligt uppgifter från avverkningsorganisationerna, medan den tidigare statistikförts enligt användningsmängden. Uppgifterna hänför sig således som för industrivirke till skogarnas läge och rätt tidpunkt, berättar överaktuarie Jukka Torvelainen från Luke.

Avverkningen steg till 70 miljoner kubikmeter, över 85 procent av den potentiella hållbara avverkningsvolymen

– På skogsmark tillgänglig för virkesproduktion finns nästan 2 200 miljoner kubikmeter stamved. Naturresursinstitutet uppskattar enligt resultaten av riksskogstaxeringen 11 att man under detta årtionde i genomsnitt kan avverka 81 miljoner kubikmeter stamvirke på ett hållbart sätt. I fjol avverkades 70 miljoner kubikmeter, dvs. ca 87 procent av potentialen. Det förekom dock stora variationer i avverkningsnivåerna. Avverkningarna översteg den potentiella avverkningsvolymen i flera landskap i Sydöstra Finland och Tavastland region.  Avverkningen av gran var högre än för andra trädslag, berättar Torvelainen.

Virkesförrådets avgång ökade till 86 miljoner kubikmeter

Virkesförrådets avgång räknas genom att till virkesuttaget lägga mängden stamved som blir i skogen efter avverkningar och mängden naturligt död stamved som blir i skogen. År 2016 var dessa mängder sammanlagt drygt 15 miljoner kubikmeter, så virkesförrådets avgång ökade till nästan 86 miljoner kubikmeter. Mängden var fyra procent större än året innan.

Det växer något 110 miljoner kubikmeter ny stamved per år i våra skogar, så i fjol överskred tillväxt avverkningarna och den naturliga avgången med ca 25 miljoner kubikmeter.
 

Kontaktpersoner

Överaktuarie Jukka Torvelainen, Luke, tfn. 0295325127, jukka.torvelainen@luke.fi 

Länkar

Virkesuttag och virkesförrådets avgång

Skogsresurser

Skogsresurser och skogsplanering

Mer från SLC