Luke: Spannmåls- och potatisskörden tillgodoser den inhemska konsumtionen

Den totala spannmålsskörden på 3,6 miljarder kilo hösten 2016 täcker konsumtionen i Finland så väl att hela 500 miljoner kilo går på export till utlandet. Även potatisskörden på nästan 600 miljoner kilo torde räcka ända till hösten 2017. Det framgår av Naturresursinstitutets senaste statistik över åkerväxter. Årets statistikpublikation är ett led i statistikföringen av åkerväxter som pågått i hundra år.

Hösten 2016 tröskades 1,6 miljarder kilo korn. Mängden har varit på samma nivå under de senaste fyrtio åren, men den är tiofaldig i jämförelse med skörden för hundra år sedan.  Kornskörden används nästan helt som foder för husdjur.

För den näst största spannmålsskörden stod havre, cirka en miljard kilo. Havreskörden har stannat på samma nivå i cirka femtio år.  Under de senaste åren har i genomsnitt 80 miljoner kilo av havreskörden använts som mat, medan 600 miljoner kilo har använts som foder och 350 miljoner kilo har gått på export.

Även vete går på export
Av veteskörden på dryga 800 miljoner kilo använder livsmedelsindustrin 250 miljoner kilo medan cirka 430 miljoner kilo används på gårdarna som djurfoder.  Av veteskörden i fjol höstas gick uppskattningsvis 100 miljoner kilo på export. Veteskörden steg till sin nuvarande nivå först på 2000-talet.

Råg är det enda spannmålsslaget där produktionen inte räcker till för den inhemska konsumtionen. Skörden hösten 2016 utgjorde cirka 87 miljoner kilo, vilket är kalkylmässigt cirka 10 miljoner kilo mindre än den årliga konsumtionen.

Potatisskörden lika stor som år 1920
Potatisskörden i fjol höstas var lika stor som för cirka hundra år sedan, nästan 600 miljoner kilo. Störst var potatisskördarna på 1950-talet. En rekordskörd uppnåddes efter krigen år 1948, två miljarder kilo. Den nuvarande produktionen är ganska väl i balans med den inhemska konsumtionen.

Gårdar är samvetsgranna informanter
Över 95 procent av alla gårdar som ingår i statistikenkäten lämnade åter svar i den skördeundersökning som Naturresursinstitutets Statistiktjänster genomför varje höst. År 2016 efterfrågades uppgifter om skörden av cirka 6 000 gårdar som bedriver konventionell odling och av 600 gårdar som bedriver ekologisk odling. Utifrån en sampelundersökning räknade Statistiktjänsterna ut skördeuppgifterna för de viktigaste åkerväxterna även regionvis för landets alla cirka 50 000 gårdar. De preliminära uppgifterna om skördestatistiken och statistiken över ekologisk odling offentliggjordes 24.11.2016. Inga stora förändringar har skett i uppgifterna som publicerades då. De nu publicerade slutgiltiga skördeuppgifterna omfattar en större mängd odlingsväxter än de preliminära uppgifterna. Med mängduppgifterna om spannmålsskördarna publiceras dessutom resultaten om spannmålsskördens kvalitet som tagits fram av Eviras enhet för växtanalytik.

Kontaktpersoner
Överaktuarie Anneli Partala, tfn. 029 532 6803, anneli.partala@luke.fi 

Länkar
Skördestatistiken

Statistiken över den ekologiska skörden

Information om spannmålsskördens kvalitet finns på Eviras webbplats

Mer från SLC