Luke: Vad åt man i Finland 2016?

Finländarna konsumerade i fjol i genomsnitt 166 kilo flytande mjölkprodukter, 81 kilo kött, 80 kilo spannmål, 67 kilo frukt och 64 kilo grönsaker. Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets (Luke) preliminära uppgifter om näringsbalansen.

Den totala konsumtionen av spannmål ökade med en procent jämfört med föregående år. Vetekonsumtionen ökade med cirka ett halvt kilo från 2015 till 44,7 kilo per person, vilket trots allt är ett och ett halvt kilo mindre än konsumtionen 2014. Havrekonsumtionen, 6,4 kiloa, steg likaså med ett halvt kilo och återvände därmed till 2014 års nivå. Konsumtionen av ris ökade lika mycket. Ris gick åt 5,8 kilo 2016. Konsumtionen av råg höll sig på samma nivå som året innan, 15,5 kilo.

Konsumtionen av fjäderfäkött och ägg ökade
– Den totala konsumtionen av kött, inkluderat vilt och ätbara inre organ, ökade med ett par procent jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på fjäderfäköttet, vars konsumtion ökade med närmare nio procent från föregående år. Nöt-, svin- och lammkött konsumerades ungefär lika mycket som år 2015”, säger utvecklingschef Tarja Kortesmaa vid Naturresursinstitutet.

Ökningen i äggkonsumtionen fortsatte. I fjol konsumerades nästan 12 kilo ägg per person, vilket är cirka tre procent mer än året innan.

Mjölkkonsumtionen fortsatte sjunka
Mjölkkonsumtionen sjönk med sammanlagt fyra procent främst grund av att konsumtionen av fettfri mjölk sjönk med nästan 10 procent.  Lättmjölk och helmjölk gick åt nästan lika mycket som året innan. Totalkonsumtionen av mjölk var cirka 118 liter per person i fjol. Konsumtionen av surmjölk sjönk något mindre jämfört med föregående år och konsumtionen av fil låg ungefär på samma nivå. Yoghurt konsumerades däremot cirka fem procent mindre än året innan. Konsumtionen av grädde ökade med knappt fem procent. Totalt användes cirka 166 kilo flytande mjölkprodukter, dvs. cirka fyra procent mindre än 2015.

Frukter och grönsaker
Konsumtionen av färsk frukt ökade med cirka fem procent från året innan och uppgick till drygt 60 kilo. Konsumtionen av konserverade och torkade frukter var sammanlagt cirka sju kilo. Konsumtionen av färska grönsaker uppskattas uppgå till knappt 64 kilo per person i fjol, vilket dock också inbegriper eventuellt svinn.

Bakgrund till statistiken
Lukes näringsbalans är ett sammandrag av produktionen, den inhemska användningen och konsumtionen av de viktigaste livsmedelsgrupperna i Finland. För balansen beräknas den inhemska användningen av fler än 60 produkter utifrån produktion, lagerförändring, export och import.¬ Den inhemska konsumtionen fördelas fortfarande på olika ändamål: användning som djurfoder, utsäde, råvara för industrin och livsmedel, för vilket konsumtionssiffrorna fås genom att dividera med det genomsnittliga invånarantalet.

Denna statistikmetod ger endast vägledande siffror om konsumtionen av vissa produkter, exempelvis grönsaker. Siffrorna beskriver i högre grad den mängd som erbjudits för konsumtion än den faktiska konsumtionen eftersom uppgifter om lagringsförluster och annat svinn inte är tillgängliga. De ingår därför i konsumtionsmängderna. Konsumtionsmängderna för kött anges i näringsbalansen med ben, dvs. som uppslaktat kött. Av mängden kött med ben är 80 procent urbenat. Dessutom varierar tillagningssvinnet mellan 10–30 procent beroende på produkt. Konsumtionen av kött som tillagats motsvarar cirka 50 procent av mängden kött med ben.
 

Kontaktpersoner
Utvecklingschef Tarja Kortesmaa, Luke, tfn. 029 532 6794, tarja.kortesmaa@luke.fi 

Näringsbalansen

Mer från SLC