Madelene Lindqvist t.f. verksamhetsledare för ÖSP

SLC - Madelene Lindqvist

Agrolog Madelene Lindqvist, 28, blir ny verksamhetsledare för Österbottens svenska producentförbund ÖSP r.f. från och med den 1 mars. Lindqvist vikarierar Jan-Ove Nyman, som beviljats tjänstledighet för att jobba med sina företagarplaner inom biogas. 

Lindqvist har efter sin agrologexamen jobbat drygt ett år som landsbygdssekreterare vid Pedersöre kommun och därefter som mjölkgårdsrådgivare vid ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. I dessa tjänster har Madelene arbetat nära jordbrukarna. Jordbrukarna uppskattar hennes energiska, vänliga och sakkunniga bemötande vilket kommer väl till pass även inom ÖSP. 

Lindqvists intresse för jordbruksfrågor utmynnade i vidare studier vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors Universitet.  Hon siktar på att bli agronomie-forstmagister inom lantbrukspolitik våren 2017. 

Kontaktuppgifter:
Jan-Ove Nyman, tel. 045 129 4427
Madelene Lindqvist, tel. 050 545 7372

Tilläggsinformation:
Tomas Långgård, ÖSP:s förbundsordförande, tel. 050 555 3646

Mer från SLC