Många lågstadieelever ser lantgårdar som djurparker

Doktorand vill föra ut undervisningen på åkern

Uleåborg 04.11.2017, 11:10

Inrikes

Över en tredjedel av lågstadieeleverna har en ganska svag uppfattning om hur maten produceras. Det framgår av en doktorsavhandling som gjorts vid Uleåborgs universitet. Många elever har en romantiserad bild av lantgårdarna eller uppfattar dem som någon slags djurparker. Alla elever vet till exempel inte varifrån mjölken kommer.
Filosofie magister Pia Smeds, som disputerar i ämnet nästa fredag, föreslår som en lösning att matuppfostran ordnas i genuina miljöer, till exempel på lantgårdar, åkrar eller i köket. Resultaten visar att eleverna tyckte det var lättare att lära sig och att koncentrera sig när undervisningen ordnades någon annanstans än i klassrummen. Samtidigt fick ämnet, som var föremål för studierna, en större betydelse.
- När inlärningen är betydelsefull, enklare och det är lättare att koncentrera sig, förstärks skoltrivseln och inlärningsresultaten, säger Smeds.
Forskaren anser att den bild medierna förmedlar av mat och matproduktion inverkar mycket på den uppfattning barn och ungdomar har om saken. Hon anser att vikten av matfostran har blivit allt större, eftersom allt färre elever har personliga erfarenheter av matproduktion och av matens väg från åkern till bordet.
I sin doktorsavhandling i pedagogik iakttog Smeds inlärningen och föreställningarna bland barn i femte och sjätte årskursen. I undersökningen deltog drygt 300 elever från Helsingfors, Vanda, Forssa och Jockis. (FNB)

http://www.oulu.fi/yliopisto/node/49115

FNB

Mer från SLC