Många nya rekord för UPM

Helsingfors 25.04.2017, 19:01

Ekonomi

Skogskoncernen UPM slog många rekord i januari-mars och har nu siktet ställt på tillväxtinvesteringar.
- Vi har en affärsportfölj med tillväxtingredienser, säger vd Jussi Pesonen och konstaterar att koncernen lyckats bra i sin affärsstrategi.
UPM:s jämförbara rörelsevinst steg i januari-mars till 305 miljoner euro från 281 miljoner under motsvarande period i fjol. Omsättningen på 2,5 miljarder euro var nästan samma som i fjol.
- Efterfrågan var bra inom de flesta produkter och på de flesta marknader, i synnerhet i Asien, säger vd:n Jussi Pesonen.
Produktionen inom massa, biobränslen och på sågarna uppnådde nya rekord, uppger Pesonen. Massaproduktionen fick hjälp av investeringarna att få bort flaskhalsar. Investeringarna i massafabriken i Kymmenedalen framskrider bra.
- Vi har konkurrenskraftiga affärsverksamheter med starka marknadsställningar och lockande tillväxtmöjligheter, säger Pesonen.
UPM väntar sig att efterfrågan fortsätter växa i de flesta verksamheter. Däremot väntar sig koncernen att efterfrågan fortsätter att sjunka i pappersverksamheten i Europa och Nordamerika.
- I fortsättningen strävar vi efter ett ännu bättre resultat. Tack vare vårt penningflöde och vår balansräkning kan vi samtidigt både ge en lockande utdelning och investera i lönsam tillväxt, säger Pesonen.

Plywoodsatsning

Bland UPM:s nyaste anläggningar finns raffinaderiet i Villmanstrand som tillverkar biobränsle. Pesonen vill inte specificera enhetens lönsamhet utan säger bara att raffinaderiet uppfyller fint de målsättningar som satts upp.
I Estland har UPM byggt ut plywoodfabriken i Otepää. Ett nytt användningsområde för plywood är tankfartyg som transporterar flytande naturgas, LNG.
Enligt Pesonen är LNG-fartyg väldigt krävande objekt. Naturgas övergår till flytande form i -163 grader och i sådana temperaturer är plywood ett utmärkt isolationsmaterial.
- Det här är ett bra och lönsamt affärsområde för oss, säger Pesonen. (FNB)

FNB

Mer från SLC