Massaexporten lyfter hela skogssektorn

Helsingfors 11.04.2017, 17:04

Ekonomi

Exporten inom skogsindustrin kommer att växa klart, förutspår Pellervo ekonomiska forskningsinstitut.
Massaexporten väntas nå nya rekordnivåer i år och nästa år. Massaindustrins tillväxt innebär att virkeshandeln ökar kraftigt. I virkeshandeln räknar man med timmer vilket i sin tur avspeglas på den mekaniska skogsindustrin.
- Det är trevliga, positiva siffror för hela prognosperioden, säger PTT:s forskningschef Paula Horne.
Massaexporten ökar enligt PTT:s prognos med 6-8 procent i år och med 15-17 procent nästa år. Metsä Groups jättefabrik i Äänekoski startar produktionen fullt ut i höst och det påverkar exporten nästa år. Utvidgningen av UPM:s fabrik i Kouvola blir klar i år.
I virkeshandeln märks det här redan eftersom antalet rotköp i privatskogarna ökade i fjol med 22 procent jämfört med året innan. Tillväxten i januari-mars var nästan 25 procent. Efter att nivån i virkeshandeln stigit kommer tillväxten att plana ut och nästa år väntas den stanna på 2-4 procent, enligt PTT.
Skogsindustrin har två år på sig att avverka efter köpet så det virke fabrikerna i Äänekoski och Kouvola behöver är redan i stort sett uppköpt.
Skogsägarna får i huvudsak pengarna för skogen först efter att den avverkats. Deras rotprisintäkter ökar i år enligt PTT:s prognos 5-7 procent. Även här kommer ökningen att plana av.
Massafabrikerna behöver massaved som man får när man gallrar och av de för smala delarna av timret. Den största delen av skogsägarnas inkomster kommer från timmer.
Virkeshandeln får en skjuts av att efterfrågan på sågat virke har ökat i synnerhet i Kina. (FNB)


FNB

Mer från SLC