Mavi: ​Anmälan om direktförsäljning av mjölk ska lämnas in senast 16.1.2017

Direktförsäljning av mjölk ska anmälas senast 16.1.2017, om det betalas produktionsstöd för mjölk på basis av direktförsäljningen. Produktionsstöd för mjölk kan betalas i stödregion C. Producenten ska göra anmälan med blankett 230 om mängderna komjölk som sålts direkt till konsumenter och andra komjölksprodukter som sålts under perioden 1.1.–31.12.2016.

Blankett 230 Anmälan om direktförsäljning av mjölk finns på nätet på adressen www.suomi.fi/etjanster/etjanster . Blanketten lämnas in till det egna områdets NTM-central.

Mer information från Landsbygdsverket: 
Överinspektör Susanna Jansson 
0295 31 2436 
fornamn.efternamn@mavi.fi  

Mer från SLC