Mavi: Ansökan om jordbrukarstöd gjordes vanligen på webben

Cirka 92 procent av gårdarna lämnade in sin stödansökan via webbtjänsten Vipu under den huvudstödansökan som upphörde den 15 juni. Totalt 46 562 gårdar utnyttjade webbtjänsten för att lämna in sin ansökan. Cirka 4 000 gårdar lämnade in en pappersansökan. Antalet preciseras när kommunerna har registrerat alla inkomna pappersansökningar.

Huvudstödansökan började i början av april med basskiftesändringar och anmälan av uppgifter om jordbruksskiften. Från början av maj kunde jordbrukarna lämna in sin stödansökan. Trots den långa ansökningstiden lämnades nästan hälften av ansökningarna in under den sista veckan. I synnerhet rådgivarna gynnas emellertid av den flera veckor långa ansökningstiden, eftersom de gör stödansökningar för upp till tiotals gårdar. Cirka 40 procent av alla ansökningar som lämnades in via webben hade gjorts av rådgivarna.  

En majoritet av jordbrukarna har redan flera år lämnat in stödansökningarna via Viputjänsten. I årets huvudstödsansökan överskred andelen elektroniska ansökningar 90 procent i nästan alla NTM-centralers områden. Den största andelen elektroniska ansökningar hade Birkaland, där cirka 95,5 procent av gårdarna lämnade in sin ansökan via webben. Bland kommunernas samarbetsområden hade Sastamala och Östra Lapplands samarbetsområden den största andelen elektroniska ansökningar (ca 97,7 % respektive ca 97,5 %). Även i många kommuner på Åland var andelen elektroniska ansökningar större än genomsnittet för hela landet – liksom tidigare år. 

Då allt fler utnyttjar den elektroniska tjänsten har tiden som krävs för att registrera pappersansökningar minskat. Därför kan vi i Finland utnyttja den sista ansökningsdagen som EU tillåter, dvs. den 15 juni. Fördelen med en sen ansökningstid är att jordbrukaren kan lämna in sin stödansökan så sent att han eller hon vet vad gården kommer att så eller har sått på åkrarna.  

Användarstatistik för Viputjänsten

Mer information:
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare information från Landsbygdsverket: 
Enhetschef Piia Ylikoski
0295 31 2344
Datasystemexpert Maria Jukkola 
0295 31 2356
fornamn.efternamn (at) mavi.fi

Mer från SLC