Mavi: Betalningar som gäller första ansökningsomgången av stödet för att minska mjölkproduktionen kommer in på kontot i mars

Landsbygdsverket betalar från och med 17.3 ut de belopp som hänför sig till första omgången av ansökan om stöd för minskad mjölkproduktion. Stödet betalas till de gårdar som minskade sin mjölkproduktion i oktober-december 2016. Stöd betalas ännu inte ut till gårdar för vars del stödövervakningen pågår. Sammanlagt 1,4 miljoner euro betalas ut i stöd för minskad mjölkproduktion.

Stöd för att minska mjölkproduktionen kunde sökas i två omgångar hösten 2016. Avsikten var att stödet skulle minska mjölkproduktionen på EU:s nivå och stabilisera mjölkmarknaden.

Höjning av nordligt stöd betalas samtidigt

Också höjningen av det nordliga stödet för mjölkproduktion börjar betalas ut den här veckan. Höjningen betalas i samband med det produktionsstöd för mjölk som går ut till gårdarna i mars. 

Stödet för mjölkproduktion höjs nu med 0,3–0,7 cent till 8,2–34,1 cent per liter beroende på stödregionen. Stödenhetskoefficienten för det nordliga produktionsstödet för mjölk, alltså den till stöd berättigande andelen av den producerade mjölkmängden, var 0,90 år 2016. Stödenhetskoefficienten behövdes för att den maximala stödberättigande mjölkproduktion som kommissionen hade bestämt för det nordliga produktionsstödets del inte skulle överskridas.

Andra utbetalningar i mars

Med början den 9 mars betalas också lagringsstöd för trädgårdsprodukter ut. Utbetalningarna uppgår till nästan 1,7 miljoner euro. Lagringsstödet för trädgårdsprodukter är ett nationellt stöd som betalas i hela landet.
 I slutet av februari började Landsbygdsverket göra utbetalningar som baserar sig på avtalen om uppfödning av lantraser. Det är fråga om slutbetalningen (15 %) för de avtal om uppfödning av lantraser som söktes år 2016. De här betalningarna uppgår till sammanlagt omkring en miljon euro.  

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Stödchef Vesa Perätalo
0295 31 2434
vesa.peratalo (at) mavi.fi 

Mer från SLC