Mavi: Betalningarna av ekoersättning och kompensationsersättning tidigareläggs från juni till maj

Landsbygdsverket börjar betala ut kompensationsersättningens husdjursförhöjning och ekoersättningen 24.5.2017. Handläggningen av utbetalningarna i informationssystemen har framskridit så bra att det till skillnad från vad som står i den målsatta utbetalningstidtabellen går att påbörja utbetalningarna redan i maj och inte i först i juni. Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen, efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.

Utbetalningarna gäller kompensationsersättningens husdjursförhöjning, ersättningen för ekologisk husdjursproduktion och restbeloppet av ersättningen för ekologisk växtproduktion (15 %) för 2016. Landsbygdsverket betalar sammanlagt cirka 51 miljoner euro i husdjursförhöjning till kompensationsersättningen och cirka 15,5 miljoner euro i ersättning för ekologisk produktion.

Stödens restbelopp betalas i juni
Betalningen av jordbrukarstöd som sökts år 2016 fortsätter i juni med EU:s bidrag för får och getter. Dessutom betalas restbeloppen av ersättning för djurens välbefinnande, EU:s bidrag för nötkreatur och bidrag för mjölkkor, miljöersättning, grundstöd, förgröningsstöd, EU:s stöd till unga jordbrukare, bidrag för jordbruksgrödor samt miljöavtal om åkrar för tranor, gäss och svanar. I juni betalas också EU-stöd som minskats på basis av finansiell disciplin. Landsbygdsverket informerar om juni månads betalningsdatum när de är fastslagna.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, våren 2017

Mer information från Landsbygdsverket:
Avdelningsdirektör Jukka Pekonniemi
0295 31 2367
jukka.pekonniemi(at)mavi.fi

Mer från SLC