Mavi: Branschorganisationer sammanför produktion och förädling med handeln

Vid ingången av år 2017 blev det möjligt att bilda producent- och branschorganisationer inom alla jordbrukssektorer, från primärproduktion till handeln. Branschorganisationerna är något nytt. Ett minimikrav för att bilda branschorganisationer är att företrädare för produktionen samt för förädlingen eller handeln deltar i samarbetet.

Branschorganisationerna har till uppgift att främja en dialog och bästa praxis i produktions- och leveranskedjan för jordbruksprodukter samt att arbeta för öppenhet och insyn på marknaden. Branschorganisationerna väntas förbättra utbytet av information om produktions- eller marknadsläget och påverka avtalspraxis, och därmed bidrar de till en jämlikare handel parterna emellan. Verksamheten gör det också möjligt att stabilisera marknaden och minska prisfluktuationerna.

Fyra producentorganisationer just nu

Hittills har sammanslutningar inom sektorerna för frukt och grönsaker, jordbruksgrödor, nötkött och mjölk och mjölkprodukter kunnat ansöka om att bli godkända som producentorganisationer i Finland. För tillfället finns det sammanlagt fyra producentorganisationer i Finland. Alla är de verksamma inom frukt- och grönsakssektorn.

Syftet med producentorganisationerna är att stärka jordbruksproducenternas ställning på marknaden. Målet för en sammanslutning som jordbrukare som producerar en viss jordbruksprodukt inrättar är till exempel att hjälpa medlemmarna att planera eller marknadsföra produktionen eller att utveckla odlingsmetoderna. 

Producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker har kunnat bildas under hela den tid Finland varit medlem i EU. Inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter har producentorganisationer kunnat inrättas sedan år 2012. Från och med maj 2016 har producentorganisationer i fråga om nötköttssektorn och vissa produkter inom sektorn för jordbruksgrödor kunnat inleda verksamhet.

Landsbygdsverket godkänner organisationerna

Producent- eller branschorganisationer kan inrättas på initiativ av aktörerna. En ansökan om godkännande av bildandet ska lämnas in till Landsbygdsverket. Mavi har publicerat ansökningsguider och blanketter på sin webbplats www.mavi.fi. En separat ansökningsguide som gäller producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker har publicerats. 

Producentorganisationer inom frukt- och grönsakssektorn kan få EU-stöd för att genomföra verksamhetsprogram. Stödberättigande åtgärder är bl.a. investeringar i utrustning, byggnadsinvesteringar och marknadsföring. Producent- och branschorganisationerna inom andra sektorer har inte tillgång till vare sig EU-stöd eller nationellt stöd som riktas direkt till dem.

Enligt regeringsprogrammet ska producent- och branschorganisationernas verksamhet främjas. Regeringen har ställt som mål att se över lagstiftningen om producent- och branschorganisationer. 

mavi.fi: Producent- och branschorganisationer

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Juhani Heikkilä
0295 31 2352
fornamn.efternamn(at)mavi.fi 

Mer från SLC