Mavi: Det lönar sig att göra kvalitetstestet av åkerjord under sommaren

Jordbrukare som 2015 förbundit sig till miljöersättning ska göra ett kvalitetstest av åkerjord före utgången av april 2018. Kravet är ett av villkoren i den femåriga miljöförbindelsen. Det lönar sig för jordbrukarna att bedöma skiftenas skick och anteckna observationerna redan under växtperioden.

Kvalitetstestet av åkerjord ska göras på alla basskiften större än 0,5 hektar, som jordbrukaren har anmält i sin senaste stödansökan. Föremål för bedömning är grundförbättringsåtgärder, odlingsåtgärder, markens egenskaper samt växtlighet och markorganismer. Jordbrukaren ska bedöma till exempel växtlighetens jämnhet, regn- eller bevattningsvattnets absorbering i marken, markens bearbetbarhet, åkerdikning och mängden djuprotade eller fleråriga växter i växtföljd. En förteckning över alla faktorer som ska bedömas i kvalitetstestet av åkerjord finns på webbplatsen mavi.fi.  

Kvalitetstestets resultat kan lämnas in på jordbrukarnas webbtjänst Vipu från och med oktober. Bedömningsuppgifterna för skiftena kan enkelt skickas in till exempel i anslutning till höstanmälan för miljöersättning. Det lönar sig att lämna in kvalitetstestet inom utsatt tid eftersom ett för sent inlämnat test minskar ersättningen för balanserad användning av näringsämnen.  

Syftet med kvalitetstestet av åkerjord är att bestämma markens biologiska och fysikaliska egenskaper och bedöma markens beskaffenhet som helhet. Målet är att hjälpa jordbrukaren att uppmärksamma viktiga miljöfaktorer och därmed förbättra de faktorer som påverkar åkerns kulturtillstånd och skördebildningen samt mark-, vatten- och artskyddet.  

Mavi.fi

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Riikka Klemola
0295 31 2430
riikka.klemola(at)mavi.fi

Mer från SLC