Mavi: Gårdarna satsar på djurens välbefinnande

Ersättning för djurens välbefinnande söktes i år av över 6200 gårdar med djur. I synnerhet steg antalet fjäderfägårdar jämfört med den föregående ansökningsomgången. För närvarande har nästan 360 fjäderfägårdar ingått en förbindelse om ersättningen. Det är omkring 80 procent av gårdarna med fjäderfä.

Av nötgårdarna har ungefär 41 procent (strax under 5 000 gårdar) en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande. Antalet nötgårdar som ansökte om ersättningen minskade något, men samtidigt har nötgårdarna blivit färre. Sammanlagt 65 procent av svingårdarna, nästan 800 gårdar, har ingått förbindelsen. Antalet svingårdar som nu lämnade in en ansökan är nästan lika stort som år 2015 trots att också antalet svingårdar har sjunkit. Av får- och getgårdarna har över 300 stycken (cirka 42 procent) förbundit sig att iaktta ersättningsvillkoren.

Ersättning för djurens välbefinnande betalas för insatser som går utöver den grundläggande lagstiftningens krav. Insatserna kan gälla t.ex. mer utrymme eller användning av strö i djurens boxar, betesgång om sommaren och utevistelse om vintern eller stimulerande föremål som motverkar stress. Ersättningen för djurens välbefinnande finansieras ur det EU-medfinansierade programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.
Från och med i år ingås förbindelsen om ersättning för djurens välbefinnande för ett år i sänder. I årets ansökningsomgång som avslutades den 31 januari ingicks cirka 94 procent av förbindelserna i e-tjänsten Vipu.

Ansökan om ersättning för djurens välbefinnande, 2017

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Timo Keskinen
0295 31 2463
fornamn.efternamn@mavi.fi
Överinspektör Ulla Sihto
0295 31 2443
fornamn.efternamn @mavi.fi

Mer från SLC