Mavi: Restbelopp av jordbrukarstöd för år 2016 betalas ut i juni

I juni betalar Landsbygdsverket ut restbelopp av sådana jordbrukarstöd som söktes år 2016. Till jordbrukarna betalas EU:s får- och getbidrag samt restbeloppen av ersättning för djurens välbefinnande, EU:s bidrag för nötkreatur och mjölkkor, grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, bidrag för jordbruksgrödor, miljöersättning samt miljöavtal för tran-, gås- och svanåkrar.

Djurbidrag börjar betalas ut 8.6
Från och med 8.6 betalas får- och getbidragen samt bidragen för nötkreatur och mjölkkor. Till gårdarna med djur betalas sammanlagt 2,7 miljoner euro i får- och getbidrag. Bidragen för nötkreatur och mjölkkor betalas till jordbrukarna för perioden 16.9–31.12. Restbeloppen av bidragen är sammanlagt ungefär 25,4 miljoner euro. 

Restbeloppen av EU:s direktstöd betalas från och med 15.6 
Landsbygdsverket börjar 15.6 betala ut grundstöd, förgröningsstöd och EU-stöd till unga jordbrukare, om statsrådet vid det laget har godkänt förordningarna om stödnivåerna. Restbeloppen utgör ungefär 5 procent av de totala stödbeloppen. Sammanlagt betalas till jordbrukarna från och med 15.6 cirka 20,5 miljoner euro i grundstöd, förgröningsstöd och EU-stöd till unga jordbrukare. 

Också restbeloppet (5 %) av bidraget för jordbruksgrödor börjar betalas ut 15.6. Det utgör sammanlagt 800 000 euro. 

Utbetalningen av restbeloppen av miljöersättning och ersättning för djurens välbefinnande startar 22.6 
Med början 22.6 betalas det till gårdarna ut restbelopp av ersättningen för djurens välbefinnande, miljöersättningen och miljöavtalen om tran-, gås- och svanåkrar. 

Restbeloppet av ersättningen för djurens välbefinnande utgör omkring 50 procent av hela ersättningen. Det här restbeloppet utgör ca 25,0 miljoner euro. 

När det gäller miljöersättningen och miljöavtalen om tran-, gås- och svanåkrar utgör restbeloppen cirka 15 procent av den ersättning som betalas. Cirka 32,5 miljoner euro betalas till gårdarna i form av miljöersättning. 

Uppgifter om utbetalda stöd finns i Viputjänsten
Jordbrukarna får in summorna på sitt konto från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialet. Vilka belopp som har betalats ut till den egna gården kan jordbrukarna kontrollera i e-tjänsten Vipu. 

Landsbygdsverket betalar på 2017 års sida ut sammanlagt omkring 200 miljoner euro i jordbrukarstöd som söktes år 2016. Det här är omkring 12 procent av det sammanlagda stödbeloppet. Alla jordbrukarstöd som EU finansierar helt eller delvis och som söktes 2016 ska betalas ut före utgången av juni 2017, enligt EU:s bestämmelser. 

Eftersträvad utbetalningstidtabell, våren 2017 

Mer information från Landsbygdsverket:
Avdelningsdirektör Jukka Pekonniemi
0295 31 2367
jukka.pekonniemi(at)mavi.fi

Mer från SLC