Mavi: Statsborgen till gårdar med betalningssvårigheter kan beviljas till fullt belopp

I december och januari kunde gårdar med tillfälliga betalningssvårigheter ansöka om statsborgen för lån med syftet att förbättra gårdens likviditet. Inom den utsatta tiden kom det in 487 borgensansökningar som gällde det sammanlagda lånebeloppet 41 miljoner euro.

Det 160 miljoner euro stora anslag som reserverats för ändamålet räcker, och borgen kan beviljas fullt ut. NTM-centralerna börjar fatta beslut om beviljande av borgen den 20 februari och fattar besluten så snart som möjligt i februari–april.  

Borgen kan beviljas för lån som används t.ex. till att betala bort dyra djurkrediter eller avbetalningsposter för jordbruksmaskiner. I lån kan beviljas 30 000–110 000 euro och jordbrukaren kan få borgen för högst 70 procent av lånebeloppet. Borgen kan beviljas om medeltalet av gårdens försäljningsinkomster från jordbruksprodukter och jordbruksstöd under två år är minst 100 000 euro.

Ytterligare information från Landsbygdsverket:
specialsakkunnig Aulis Kuusela
0400 933 647
fornamn.efternamn (at) mavi.fi

Mer från SLC