Mavi: Stöd för biodling får sökas fram till 15.6.2017

Ansökan om nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen har inletts 2.5.2017. Stödet söks med blankett 204 som finns att få på webbadressen www.suomi.fi/etjanster med sökordet mavi204. Ansökan ska i Fastlandsfinland lämnas in till NTM-centralen i Norra Savolax och på Åland till Statens ämbetsverk på Åland.  

Stödet betalas till biodlarna i oktober 2017. Stödbeloppet är 17 euro per bisamhälle.  

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Päivi Akkanen
Tfn 0295 31 2299
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC