Mavi: Transportbidrag för kött för år 2016 kan sökas

Transportbidrag för kött år 2016 kan betalas till bokföringsskyldiga köpare av kött för transporter av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från en produktionsplats i Lapplands landskap till ett godkänt slakteri.

Transportbidrag beviljas utgående från den slaktvikt som de av Livsmedelssäkerhetsverket godkända slakteriernas eller de av Regionförvaltningsverket godkända renslakteriernas vågkort eller vägningsjournal visar, om djurets kropp vid köttbesiktningen har konstaterats vara tjänlig som människoföda.

Vid betalningen av transportbidrag iakttas den kommunspecifika regionindelning som anges i statsrådets förordning. För kött som producerats i stödregionerna C3-P2 och C3-P3 betalas 39,41 euro/ton i bidrag, för kött som producerats i stödregionerna C3-P4 och C4-P4 69,07 euro/ton och för kött som producerats i stödregion C4-P5 157,84 euro/ton. 

Transportbidrag för kött söks på blankett 450, som skickas senast 30.6.2017 till Landsbygdsverket

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Katriina Mattila
tfn 0295 31 2472
förnamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC