Mavi: Understöd för uppsättande av stängsel runt utehägn för svin bör sökas så snart som möjligt

Tiden för ansökan om understöd för uppsättande av stängsel runt utehägn för svin har förlängts fram till 28.2.2018. Det är skäl att söka understödet så snart som möjligt, för just nu är anslagen reserverade fram till årsskiftet. 

En företagare kan ansöka om understöd med blankett 710 hos NTM-centralen för sitt område. Man får börja bygga stängslet när ansökan har blivit anhängig vid NTM-centralen. Stängslet ska stå färdigt senast 31.5.2018. Understödet betalas som ett engångsbelopp på basis av det uppsatta stängslets längd. Ansökningsblankett 710 och ytterligare information, såsom kraven för stängsel av ståltrådsnät och elstängsel, finns på adressen www.mavi.fi

Uppsättandet av stängsel runt utehägn stöds, eftersom jord- och skogsbruksministeriet begränsar utevistelsen för svin för att förhindra spridningen av afrikansk svinpest. Från ingången av juni 2018 får svinen vistas utomhus enbart i sådana inhägnader som är förenliga med bestämmelserna. Svin får också rastas som kopplade eller i djurparker. Det är förbjudet att hålla svin utomhus i övrigt. Syftet med förbudet mot utevistelse är att förhindra att afrikansk svinpest smittar från frigående vildsvin till produktionsdjur.

Ansökningstiden för understöd för uppsättande av stängsel gick ursprungligen ut 30.9.2017, men fram till dess inkom bara 44 ansökningar. Uppskattningen är ändå att cirka 280 gårdar håller svin i utehägn i Finland. Från och med juni 2018 börjar regionförvaltningsverket kontrollera kraven på uppsättande av stängsel för svin. Om en gård inte följer stängslingskraven kan det resultera i böter.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Specialsakkunnig Aulis Kuusela
0400 933 647
fornamn.efternamn (at) mavi.fi

Mer från SLC