Mavi: Utbetalningen av krisstöd till mjölkproducenter börjar 14.9

Utbetalningen av det extraordinära anpassningsstödet till mjölkgårdar inleds 14.9. Stöd betalas till sammanlagt 1 129 mjölkproducenter för den minskning av mjölkproduktionen som gjordes i januari-maj 2017. Stödbeloppet är 30 cent per liter mjölk som producenterna låtit bli att producera. Totalt betalas cirka 6,1 miljoner euro i stöd.

Anpassningsstödet till mjölkgårdar är en del av EU:s krispaket som är riktat till husdjursskötseln. Som en av åtgärderna för att lindra jordbrukets lönsamhetskris höjs också det nordliga stödet för mjölkproduktion för resten av året. Höjningen av stödet för september-december 2017 är 1,2 cent per liter. I stöd betalas år 2017 sammanlagt cirka 165 miljoner euro, varav förhöjningens andel är cirka 4 miljoner euro. Stödet betalas varje månad till mjölkgårdarna. 

Merparten av 2017 års jordbrukarstöd betalas ut under slutet av året 
Målet är att under ansökningsåret betala ut sammanlagt cirka 1,4 miljarder euro i jordbrukarstöd för 2017. Summan utgör mer än 80 % av det totala stödbeloppet. Landsbygdsverket kan betala ut stöden efter det att de författningsenliga övervakningarna är utförda.

Utbetalningen av transportstöd för sockerbeta påbörjas 14.9. Stödet betalas enligt de ursprungliga stödnivåerna som fastställdes i våras. I stöd betalas sammanlagt ungefär 800 000 euro.

I oktober står förskotten på kompensationsersättning och ekoersättning, restbeloppet av växthusstöd samt stöden för renhushållning och biodling i tur. Landsbygdsverket informerar om inledandet av utbetalningarna när betalningsdatumen är fastställda.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, hösten 2017

Mer information från Landsbygdsverket:
Stödchef Jaakko Rinne
0295 31 2383
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC