Mavi: Växthusstöd kan sökas inom februari

Växthusföretagare har tid till 28.2.2017 att ansöka om växthusstöd i Viputjänsten (https://vipu.mavi.fi). I fjol lämnades 80 procent av ansökningarna in elektroniskt via Viputjänsten. Efter ansökningstidens slut kan stödet sökas endast med blankett 109, som ska lämnas in till den NTM-central som handlägger stödet. Blankett 109 finns på adressen www.suomi.fi/etjanster.

Från och med i år handlägger tre myndigheter stödet. NTM-centralen i Egentliga Finland tar emot ansökningar från Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Sydöstra Finland, Birkaland, Tavastland och Södra Savolax. NTM-centralen i Österbotten tar emot ansökningar från Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland och Lappland. På Åland sköts uppgifterna alltjämt av Statens ämbetsverk på Åland.

Villkoren är som förut
De villkor som gäller stödsökande, odling och tekniska krav på växthusen är oförändrade. Bärgning av skörd krävs inte som ett inslag i den jordbrukarsed som är normal på orten, och tillstånd till undantag beviljas inte. Ändringar som gäller odlingen ska anmälas utan dröjsmål till den myndighet som handlägger stödet. Anmälan om force majeure eller exceptionella omständigheter ska anmälas skriftligen inom 15 arbetsdagar.
Som det nu ser ut kommer förskottet på växthusstödet att betalas i slutet av april och det slutliga stödet i oktober. I stödområde AB är stödnivån en annan än i stödområde C.

Sök via Viputjänsten
De växthus som låg till grund för fjolårets stödansökan och utgångsuppgifterna om dem finns redan i Viputjänsten. Om växthusens utgångsuppgifter nu är desamma som i fjol behöver sökanden skriva in i e-ansökan bara 2017 års uppgifter om odlingen av växter.  

Växthusföretagare som inte har ansökt om stödet förut ska fylla i blankett 456 och lämna in den till kommunen. På så sätt försäkrar man sig om att sökandens uppgifter och behörighet att sköta ärenden är i sin ordning.  

Ytterligare information:

Mer information från NTM-centralen i Egentliga Finland:             
Inspektör Kitty Enberg            
tfn 0295 02 2555            
kitty.enberg@ntm-centralen.fi                

Mer information från NTM-centralen i Österbotten:
Inspektör Leila Fant
tfn 0295 02 8547
leila.fant@ntm-centralen.fi 

Mer information från Statens ämbetsverk på Åland:
Inspektör, lantbruksärenden Charlotta Granqvist
tfn +358 18 635 279 
charlotta.granqvist@ambetsverket.fi

Överinspektör, lantbruksärenden Bertel Storsved
tfn: +358 18 635 274 
bertel.storsved@ambetsverket.fi

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Lea Anttalainen
tfn 0295 31 2423
lea.anttalainen@mavi.fi

Mer från SLC