Mavi:Jordbrukarnas samlade stödansökan inleds med skiftesändringar i april

Jordbrukarnas samlade stödansökan öppnas i vår i två etapper. Från början av april kan man göra skiftesändringar och anmäla uppgifter om jordbruksskiften i Viputjänsten. Stödansökan kan jordbrukarna skicka in från början av maj till medlet av juni.

Jordbrukarna bör göra skiftesändringarna, dvs. delningar och sammanslagningar samt inrättande av nya basskiften, redan i april så att kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter hinner behandla ändringarna. Då kan jordbrukarna använda sig av de slutliga basskiftena redan när ansökningarna ska skickas in.

När jordbrukaren har gjort basskiftesändringarna kan han eller hon anmäla växterna till jordbruksskiftena. Om ett basskifte har fler än ett jordbruksskifte ska jordbrukaren rita in jordbruksskiftenas gränslinjer.

Den samlade stödansökan kan jordbrukarna lämna in i Viputjänsten från början av maj då också Vipurådgivarens kontroller går att använda. Ansökningstiden löper ut 15.6 som är EU:s sista tillåtna ansökningsdatum.
Landsbygdsverket informerar närmare om datumen för öppnandet av e-tjänsterna när ansökningstiden närmar sig.

Ansökningsmaterialet på webben
Ansökningsguiden för jordbrukarstöd 2017 publiceras på webbplatsen mavi.fi i slutet av mars. I medlet av april postar Landsbygdsverket ett sammandrag över gårdens skiftesuppgifter samt gårdens gällande förbindelser, avtal och anmälningar om deltagande till jordbrukarna. Sammandraget över gårdsuppgifterna finns också i Viputjänsten.

Förskotten på nationella husdjursstöd får sökas fram till 23.3
Förskotten på nationella husdjursstöd får sökas i Viputjänsten 27.2–23.3. Djurgårdarna kan ansöka om förskott på från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt förskott på nordligt husdjursstöd för nötkreatur, tackor och hongetter. Ansökningsanvisningarna finns att få på webbplatsen mavi.fi.

Under början av året har jordbrukarna redan kunnat ansöka om ersättning för djurens välbefinnande och göra anmälningar om djurantal för 2016 i Viputjänsten. Ansökan om stöd för växthusproduktion är öppen i Viputjänsten fram till utgången av februari.

Mer information till stödsökande
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Mer information till medier
Specialsakkunnig Mirva Kauppinen
0295 31 2428
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC