Mera lamm- och fårkött från Finland

Helsingfors 05.04.2017, 12:46

Ekonomi

Den finska får- och lammköttsproduktionen fortsätter att öka, meddelar jordbrukarcentralen MTK.
Det producerades omkring en miljon kilo lammkött i Finland i fjol, fem procent mer än året innan. Mängden fårkött var 1,3 miljoner euro, en uppgång med sex procent från 2015.
En tredjedel av lamm- och fårköttet som konsumerades i Finland i fjol var inhemskt. (FNB)

FNB

Mer från SLC