Miljardfabrik planeras nära Tartu

Helsingfors 01.08.2017, 05:32

Ekonomi

Det estniska bolaget Est-For har kört igång ett bioraffinaderiprojekt värt en miljard euro. Om fabriken som planeras nära Tartu blir verklighet handlar det om den genom tiderna största industriella investeringen i landet.
Direktör Magnus Kohava säger till FNB att bolaget nyligen inlett planläggningsprocessen för fabriken med den estniska staten.
- Det finns många olika alternativa platser för fabriken i Taruområdet, säger Kohava.
Den planerade fabriken är tänkt att producera 700 000 ton barrträds- och björkmassa om året. Est-For beskriver fabriken som stor men inte massiv.
Kohava säger att två tredjedelar av råvarorna till den planerade fabriken ska komma från Estland och en tredjedel från Lettland.
- Fabriken ska använda sig av barrträd och björk samt skogsflis.
Om projektet lyckas får det en märkbar effekt på den estniska samhällsekonomin. Enligt Est-For kan det utöka den estniska bruttonationalprodukten med 1,1-1,4 procent och landets export med 250-350 miljoner euro.
Fabriken skulle också innebära att andelen bioenergi av Estlands energiproduktion skulle stiga med 34-45 procent. (FNB)

FNB

Mer från SLC