Miljoner giftiga ägg har förstörts i Holland och Tyskland

Haag 04.08.2017, 11:17

Utrikes

I Holland och Tyskland har miljoner holländska hönsägg dragits in efter att höga halter av insektgifter hittats i en del av äggen. Giftet i fråga är förbjudet inom produktionen av människoföda, skriver The Guardian.
Som ett resultat av fyndet uppger det holländska livsmedelsverket att nästan 140 hönsgårdar har stängts. Ägg från åtminstone en av gårdarna uppges orsaka allvarliga skador för hälsan. Dessutom innehåller äggen från tiotals andra hönsgårdar så höga haltigheter av giftet fipronil att barn inte ska äta av dem.
Världshälsoorganisationen WHO uppger att höga fipronilhalter kan skada levern, njurarna och sköldkörteln om man får stora mängder av giftet i sig under en längre tidsperiod.
Enligt holländska medier producerades under fjolåret cirka 10 miljarder ägg på landets cirka tusen bondgårdar. En stor del av äggen exporterades till Tyskland.
Tyska jordbruksministern Christian Schmidt uppger att åtminstone tre miljoner giftiga ägg har importerats till landet från Holland under de senaste veckorna. Majoriteten av äggen har sålts till konsumenter.
EU följer med fallet.
- Jag kan uppge att bondgårdarna har identifierats och äggen har isolerats. De förorenade äggen har spårats och dragits in från marknaden. Läget är under kontroll, uppger informatör Anna-Kaisa Itkonen vid EU.
I Finland uppger livsmedelssäkerhetsverket Evira att fipronilförgiftade ägg inte borde förekomma.
Livsmedelsindustriförbundet uppger att man nu utreder om äggprodukter, som kan innehålla höga halter av giftet, har importerats från Holland. Enligt livsmedelsindustrin handlar det sannolikt om äggmassa eller -pulver som används i tillverkningen av olika livsmedel. Förbundet påminner om att Finland också har egen produktion av äggmassa. (FNB-AFP)

https://www.theguardian.com/world/2017/aug/03/eggs-removed-from-european-shelves-over-toxicity-fears-fipronil

FNB

Mer från SLC