Miljoner människors avfall brinner i kraftverkens ugnar

Vanda avfallskraftverk slukar cirka 1,6 miljoner människors sopor

Helsingfors 13.08.2017, 10:00

Inrikes

I Finland finns det sammanlagt nio avfallskraftverk som tillsammans bränner upp flera miljoner människors sopor. Kraftverken finns i Uleåborg, Vanda, Tammerfors, Vasa, Lahtis, Kotka, och två stycken i Riihimäki. Utöver detta bränns avfall i många kraftverk vars huvudsakliga energikälla är något annat bränsle.
Det var meningen att ett avfallskraftverk skulle byggas i Salo, men den sagan var all då Fortum köpte upp Ekokem som låg bakom projektet. Fortum har meddelat att man inte är intresserad av att bygga ett avfallskraftverk.
Finlands nyaste avfallskraftverk ligger i Leppävirta i Norra Savolax. Kraftverket togs i kommersiell drift i februari och det bränner cirka 145 000 ton blandavfall om året och producerar 90 gigawattimmar (GWh) el och 180 GWh fjärrvärme. Enligt kraftverksbolaget räcker elen till 4 300 småhus och värmen till cirka 10 000 småhus.
Enligt Mellersta Savolax avfallsservice bränner kraftverket över 600 000 människors blandavfall.

Vanda i särklass

Finlands största avfallskraftverk i Vanda har varit i kommersiellt bruk sedan 2014. Kraftverket bränner cirka 340-360 000 ton avfall från hela Nyland årligen. Bolaget uppger att kraftverket bränner 1,6 miljoner människors sopor varje år. Enligt bolaget producerar kraftverket cirka hälften av all fjärrvärme som Vanda behöver och 30 procent av Vandas elbehov. (FNB)

FNB

Mer från SLC