Minister Leppä: Finland jordbruksstöd kan minska med 100 miljoner

Bryssel 07.07.2017, 13:39

Politik

Även de finländska jordbruksstöden kan krympa i och med att Storbritannien lämnar EU. EU-länderna förbereder sig just nu inför förhandlingarna om hur EU-budgeten ska se ut efter brexit.
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) bedömer i en intervju med FNB att Finlands jordbruksstöd kan minska med till och med hundra miljoner euro. Det är bara en grov kalkyl som bygger direkt på ett hur stort hål Storbritanniens utträde kommer att orsaka i budgeten.
Det brittiska budgethålet blir cirka 10-11 miljarder euro och att lappa till det i EU:s totalbudget på omkring 150 miljarder blir ingen lätt uppgift.
Att nedskärningarna främst drabbar lantbruket beror på att dess andel av EU-budgeten är cirka 40 procent. Att lantbruket drabbas antyddes också i den framtidsrapport som kommissionen presenterade förra veckan.
- Det är klart att en stor del av den gemensamma budgeten går till lantbruket och till att utveckla regionerna. Så en enkel paketlösning är att föreslå att man skär i dem utan att tänka på vad det innebär desto mer, säger Leppä.

Stora summor

Men brexit är bara en anledning till att budgeten ska omformas. Medlemsländerna har bland annat efterlyst större gemensamma satsningar på försvaret och i olika migrationsfrågor. Dessutom vill många lägga åt sidan budgetmedel för att snabbt kunna användas då överraskande behov uppstår.
- Det handlar verkligen inte om små summor. Det skulle kännas orimligt om lantbruket ska stå för notan. Det är inte alls rättvist, säger Leppä.
Finland betalar redan en stor del av sina stöd nationellt. Så en lösning om EU-stöden minskar är helt enkelt att öka på nivån i de nationella stöden. Men enligt Leppä vill Finland i första hand påverka de övriga medlemsländerna så att stödnivån inte minskar. (FNB)

FNB

Mer från SLC