Ministern: Ny myndighet placeras i Seinäjoki

Helsingfors 24.08.2017, 13:09

Politik

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) föreslår att den nya livsmedelsmyndighet som planeras ska ha Seinäjoki som huvudort. Myndigheten bildas när Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för datateknik slås ihop.
Livsmedelsmyndigheten ska enligt planerna inleda verksamheten i början av 2019. Regeringen väntas ge sin proposition om saken senast i februari nästa år.
Styrgruppen för sammanslagningen av verken godkände en plan för regionalisering på torsdagen.
I verken som ska slås ihop arbetar totalt cirka tusen personer på 20 orter, bland annat Helsingfors, Kuopio, Lappträsk, Loimaa, Seinäjoki och Uleåborg. Målet är att personalen ska kunna fortsätta jobba i de nuvarande pendlingsregionerna om de vill.

Riksdagen har sista ordet om namnet

Styrgruppen för projektet föreslår att myndigheten ska heta Ruokavirasto på finska och eventuellt Livsmedelsmyndigheten på svenska. Det ordnades en öppen tävling om namnet som gav 170 förslag. Man har bett Institutet för de inhemska språken och statsrådets svenska språknämnd att yttra sig om namnet Ruokavirasto och hur det ska översättas.
Det slutliga finska och svenska namnet fastställs av riksdagen. (FNB)

FNB

Mer från SLC