MM: Minister Tiilikainen: Finland ska bli ett kolneutralt samhälle senast 2045

Finland har alla möjligheter att bli ett föregångarland när det gäller klimat- och energipolitik, bedömer jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Genom att utnyttja såväl befintliga som nya lösningar kan man också öka investeringarna och sysselsättningen.

Finland strävar efter en utsläppsminskning på 80-95 procent från 1990 års nivå fram till 2050. Enligt regeringens energi- och klimatstrategi ska det köras 250 000 eldrivna och 50 000 gasdrivna bilar på våra vägar 2030. Samtidigt ska minst en tredjedel av vägtrafikens drivmedel vara förnybar. Användningen av stenkol för energiändamål slopas och användningen av olja halveras.

Bland annat genom dessa åtgärder vill Finland fullgöra klimatavtalet från Paris som trädde i kraft i november 2016. I avtalet förutsätts det att världens utsläpp och kolsänkor ska vara i balans under den senare hälften av århundradet.

"För Finlands del kan denna balans nås redan mycket tidigare, senast 2045. Då skulle våra skogar binda alla fossila utsläpp i Finland. Detta kunde placera Finland bland internationellt sett mycket ambitiösa länder. Till exempel Sverige har liknande mål", säger minister Tiilikainen.

Inom EU är Finland redan nu i främsta ledet när det gäller kolsänkor i skog, eftersom våra skogar årligen binder ca 30 procent av landets utsläpp. Trots att investeringarna inom skogsindustrin och användningen av trä ökar, är skogens tillväxt större än avverkningarna. Det bedöms att våra kolsänkor med hjälp av hållbar skogsvård som främjar skogens tillväxt kommer att förbli betydande och återgå till nuvarande nivå ca 2035.

"Ännu för ett årtionde sedan lades flera pappers- och massafabriker ner i Finland. Nu skapar investeringarna och den ökade användningen av trä ett betydande antal arbetsplatser i landet och stärker exporten och samhällsekonomin. Åtgärder bör riktas till nya innovationer och träbyggande som långvarigt binder kol", säger minister Tiilikainen.

Enligt Sitras utredning, som publicerades i slutet av 2016, är det genom befintliga nordiska lösningar för minskade utsläpp möjligt att avsevärt minska hela världens utsläpp av växthusgaser.
"Tillsammans med de övriga nordiska länderna kan vi i Finland vara vägvisare i ambitiös klimatpolitik", avslutar minister Tiilikainen.

Mer information:
Jyrki Peisa, jordbruks- och miljöministerns specialmedarbetare, tfn 050 364 0836, fornamn.efternamn@ym.fi

Mer från SLC