MT: Jordbruken blir bara färre

Helsingfors 11.10.2017, 09:23

Ekonomi

Antalet jordbruk i Finland fortsätter minska i relativt stadig takt. Den prognosen ger Naturresursinstitutet, rapporterar Maaseudun Tulevaisuus. Prognosen har gjorts med stöd av en enkät.
Naturresursinstitutets prognos ger vid handen att antalet jordbruk halveras inom 25 år när man har år 2000 som utgångspunkt. Enligt prognosen skulle det år 2025 finnas kring 37 000 jordbruk i Finland mot 78 000 år 2000. (FNB)

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori/rakennekehitysennuste/aikasarja
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.209113

FNB

Mer från SLC