MT: MTK kräver snabba stödåtgärder

Helsingfors 09.10.2017, 21:27

Inrikes

Lantbrukarcentralen MTK kräver snabba stödåtgärder från regeringen och EU-kommissionen på grund av skördeskadorna, rapporterar MaaseudunTulevaisuus.
- Det behövs riktade snabba stödåtgärder till de värst drabbade områdena, säger MTK:s ordförande Juha Marttila till tidningen.
Marttila kräver även att beskattningen ändras, bland annat borde försäkringspremieskatten slopas för de områden där skördeskadorna är värst.
MaaseudeunTulevaisuus rapporterar att MTK och de övriga producentorganisationerna i Norden och de baltiska länderna på måndagen undertecknade ett kravbrev till EU:s lantbrukskommissionär Phil Hogan.
MTK har även kontaktat jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. (FNB)

FNB

Mer från SLC