Mycket spannmål blir kvar på åkrarna, men vallskörden blir bra

Helsingfors 14.10.2017, 13:05

Inrikes

Den regniga hösten gör att en del av årets spannmål blir kvar på åkern, men andra grödor har klarat vädret bättre.
Överaktuarie Anneli Partala vid Naturresursinstitutet säger att till exempel vallskörden, som blir djurfoder, har varit god.
Nästan hälften av åkerarealen i Finland är vall och på hälften odlas säd.
Också skörden av potatis och sockerbeta går ännu att rädda, även om potatisskörden i Österbotten har lidit av frosten. En del potatis och sockerbetor är ännu kvar i jorden, men till skillnad från spannmål försämras inte deras kvalitet av att man väntar på bättre väder.
- Men i något skede måste också de skördas, och det kräver uppehållsväder, säger Partala.

Osådd höstsäd

En del av höstsäden är ännu osådd eftersom sommarens skörd inte har kunnat tröskas på grund av regnet. Enligt Partala borde höstsäden redan vara sådd vid den här tiden.
Arealerna med höstsäd är små jämfört med vårsäden, och alla jordbrukare sår inte på hösten. Men till exempel rågen sås huvudsakligen på hösten.
- Det finns också vårsorter av råg, men bara en femtedel av rågen sås på våren, säger Partala.

Mindre till export

Om man har kunnat så i höst eller inte har berott mycket på vad som vuxit på åkern under sommaren. Till exempel kummin mognar snabbare, vilket gjort att åkrarna blivit fria tidigare.
Partala uppskattar att flera tiotal procent av sommarens spannmål ännu är otröskad. Enligt en uppskattning från förra månaden väntades spannmålsskörden bli cirka 3,5 miljoner kilo, vilket skulle vara en av de minsta skördarna under hela 2000-talet. Partala tror att skörden blir 2000-talets sämsta hittills eftersom en del av skörden blir otröskad.
Hon tror ändå inte att det blir någon riktig brist på spannmäl.
- Men det finns inte lika mycket att exportera som under andra år. (FNB)

FNB

Mer från SLC