Något sämre resultat för Stora Enso

Helsingfors 26.07.2017, 12:13

Ekonomi

Stora Ensos operativa rörelseresultat sjönk till 219 miljoner euro från 226 miljoner i fjol.
Omsättningen hölls ungefär på samma nivå som tidigare, och låg på 2,5 miljarder euro.
Enligt vd Karl-Henrik Sundström påverkades resultatet av omfattande underhållsarbeten och tidtabellsförändringar.
Det operativa rörelseresultatet för konsumentkartong sjönk med 9 procent, men divisionen Packaging Solutions rörelseresultat fördubblades jämfört med i fjol. Bolagets cellulosafabriker förbättrade sitt operativa rörelseresultat med nio procent. Även enheten för träprodukter förbättrade sitt resultat. Rörelseresultatet var sex procent högre än i fjol.

Pappret fortfarande svagt

Inom pappret sjönk det operativa rörelseresultatet med 74 procent. Pappersenhetens resultat var endast 11 miljoner euro och omsättningen fortsatte sjunka.
Pappersdivisionen är Stora Ensos största enhet med en omsättning på 719 miljoner euro. Konsumentkartongernas omsättning var 630 miljoner euro, träprodukternas var 440 miljoner euro och cellulosans 371 miljoner euro. Förpackningarnas omsättning var 313 miljoner euro. (FNB)

FNB

Mer från SLC