Nästan 500 skogsägare kräver ersättningar för virkeskartell

Helsingfors 27.03.2017, 05:01

Ekonomi

En omfattande behandling av skadeståndskrav från skogsägare mot skogsbolag inleds i Helsingfors tingsrätt i dag. Skogsägarna kräver skogsbolagen på ersättningar för underprissättning av virke 1998-2004.
Det finns nästan 500 privata skogsägare som målsägande i fallet. De kräver ersättningar av Stora Enso, UPM-Kymmene och andelslaget Metsäliitto Osuuskunta.
Marknadsdomstolen konstaterade 2009 att skogsbolagen informerat varandra om detaljer i sin affärsverksamhet och delat upp marknaden sinsemellan på ett olagligt sätt. Kartellverksamheten pågick 1997-2004. (FNB)

FNB

Mer från SLC