Nästan två miljarder människor beroende av importerad mat

Helsingfors 13.04.2017, 09:39

Utrikes

Jordklotets förmåga att mata den ökande befolkningen har fördelats ojämnt och miljoner människor lever på mat som producerats någon annanstans än var de bor. Det framgår av en undersökning som Aalto-universitetet gjort.
Livsmedelstryggheten för cirka 1,4 miljarder människor är beroende av importen. Dessutom lever 460 miljoner människor i områden där ökad import inte har lappat bristerna i den lokala matproduktionen.
Forskarna på Aalto-universitetet lyckades bevisa en omfattande anknytning mellan resursbrist, befolkningstryck och matimport i sin forskningsartikel som nu publicerats i tidningen Earth'sFuture.
- Att tygla befolkningsökningen har en viktig roll men det vore även viktigt att effektivera produktionskedjor exempelvis genom att minska på matsvinn och köttätande. Matsvinnet står för en fjärdedel av all mat som produceras i världen och således är det ytterst viktigt att minska på det, säger forskningsdoktor Minna Porkka.
Undersökningen granskade åren 1961-2009 och klargjorde i vilken grad importen av mat ökade då befolkningsmängden ökade. (FNB)

FNB

Mer från SLC