Näthandeln ökade kartongproduktionen

Helsingfors 03.02.2017, 15:00

Ekonomi

Näthandeln har ökat efterfrågan på förpackningsmaterial vilket i sin tur ledde till att produktionen av kartong i Finland, rapporterar Skogsindustrin rf. I fjol producerades 3,3 miljoner ton kartong i Finland, vilket är 8,9 procent mer än året innan.
Också produktionen av sågvaror och massa ökade starkt. Sågvaruproduktionen ökade med 7,3 procent till 11,4 miljoner kubikmeter och massaproduktionen ökade med 4,7 procent till 7,5 miljoner ton.
Däremot minskade pappersproduktionen med 6,1 procent till 6,8 miljoner ton. Orsaken var minskad efterfrågan på tryckpapper. (FNB)

FNB

Mer från SLC