Nordiska jordbrukare samlas till NBC-möte i Tavastehus 16–18.8 - Mötesteman bl.a. digitaliseringen i primärnäringarna

PRESSINBJUDAN

Utvidgat presidiemöte för Nordiska Bondeorganisationers Centralråd NBC hålls den 16-18 augusti på hotell Aulanko i Tavastehus. Under mötet diskuterar de nordiska producentorganisationerna bl.a. utmaningarna och möjligheterna i livsmedelsbranschens digitalisering samt andelslagens, det vill säga kooperativens, framtidsutsikter. I mötet deltar ett hundratal representanter från producentorganisationerna. Finland innehar ordförandeskapet i NBC under 2015-2017 och som värd för presidiemötet står MTK, Pellervo och SLC.

NBC-mötet öppnas av MTK:s ordförande Juha Marttila. Tavastehus stads hälsning ger stadsdirektör Timo Kenakkala och statsmaktens hälsning ges av trafik- och kommunikationsminister Anne Berner. Medias representanter inbjuds att följa med mötets öppning onsdagen den 16 augusti från och med kl. 13.30 och seminariet om digitalisering kl. 14–15.30 på hotell Aulanko. Mötets övriga program, även företagsbesöket med fokus på kumminodlingen den 18 augusti, är likaså öppet för media.

Nordiska Bondeorganisationers Centralråd NBC är en samarbetsorganisation för nordiska jordbruks- och andelsorganisationer. NBC är grundat år 1934. Medlemmar i NBC är Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Sällskapet Pellervo (Finland), Lantbrukarnas Riksförbund LRF (Sverige), Landbrug og Fødevarer (Danmark), Bændasamtök Islands (Island), Norges Bondelag och Norsk Landbrukssamvirke (Norge).

Under de senaste åren har de nordiska producenterna samarbetat kring frågor om bland annat handelspolitik, jordbrukets miljöskydd och främjande av den nordiska matkulturen. Presidiemötet är en del av MTK 100 och Finland 100 års-jubileumsprogram.

Tilläggsinformation:
– Adress: Spa Hotel Cumulus Resort Aulanko, Aulangontie 93, Tavastehus
Mera information om NBC
Mötets program

Kontaktpersoner: 
Bettina Lindfors, MTK 100 producent, 040 920 9810 
Seppo Kallio, direktör, MTK, 040 751 1178
Mia Wikström, informatör, SLC, 040 169 2060

Mer från SLC